31.03.16 DI Handel Nyheder

E-handlen i DI Handels medlemsvirksomheder

I DI Handel har vi lavet en medlemsundersøgelse omkring brugen af e-handel. Undersøgelsen viser bl.a., at ca. 45 pct. af de adspurgte har salg via digitale kanaler. Af dem er der godt 35 pct. som også sælger digitalt til udlandet.

Undersøgelsen giver, ud over et godt overblik over medlemmernes brug af e-handel, nogle interessante svar på de problemstillinger, som vi i DI Handel arbejder med, både hvad an-går politiske sager og input til vores mange medlemsarrangementer i 2016.

Nedenfor ses et kort resume af undersøgelsen:

 • 45 pct. har salg via digitale kanaler
 • 28 pct. af virksomhederne, der har salg via digitale kanaler, sælger for mere end 40 pct. af omsætningen online
 • Andelen af omsætning, der afsættes gennem digitale kanaler, svarer til 26 pct., når der vægtes på virksomhedernes størrelse
 • Ses der alene på virksomheder med online salg, omsættes der for 35,3 pct. gennem digitale kanaler, når der vægtes på virksomhedernes størrelse
 • Større virksomheder omsætter gennemsnitligt en større andel via digitale kanaler end mindre virksomheder.
 • 84 pct. af omsætningen sker B2B
 • 35 pct. af dem der sælger online, genererer eksportsalg via digitale kanaler
 • Sverige, Norge og Tyskland er de primære eksportmarkeder for salg via digitale kanaler
 • Udfordringer for eksport via e-salg: Logistikomkostninger, betalingsmetoder, lovgivning og konkurrence
 • Barriere ved at gå på eksport via salg: Manglende ressourcer og kompetencer, lovgivning og konkurrence
 • 57 pct. af de virksomheder, der sælger over nettet, har en webshop, hvor kun professionelle har adgang
 • 46 pct. af de virksomheder der sælger over nettet har en webshop hvor alle har adgang
 • 57 pct. køber ind via digitale kanaler
 • Af de virksomheder, der handler ind over nettet, indkøber 50 pct. ind via udenlandske digitale kanaler
 • Tyskland, Storbritannien og Sverige er der, hvor der handles mest ind
 • Flest oplever ingen udfordringer med indkøb via digitale kanaler – dog er der virksomheder, der oplever problemer med logistik og leveringstider

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget februar 2016 blandt DI Handels medlemmer. Der er besvarel-ser fra 83 virksomheder.

E-handel i DI Handels medlemsvirksomheder

Download rapporten her

 

Relateret indhold