07.02.17 DI Handel Nyheder

Mere konkurrence på betalingsområdet

Den 1. januar 2018 træder en ny lov om betalinger i kraft med det formål at øge konkurrencen på betalingsområdet. Overordnet set er det positivt, at der er udsigt til fælles regler inden for betalingsområdet i Europa, men forslaget lægger op til at videreføre særregler, som stiller danske virksomheder dårligere i konkurrencen med virksomheder fra andre EU lande.

Formålet med den nye lov er at øge konkurrencen på betalingsområdet ved bl.a. at implementere 2. betalingstjenestedirektiv og 2. e-pengedirektiv.

Forslaget lægger op til, at adgangen for nye aktører og nye betalingsmuligheder lettes, hvilket alt andet lige må forventes at bidrage til lavere priser og en øget konkurrence og innovation. Det er vigtigt at sænke omkostningerne på betalingsmarkedet og skabe sikkerhed og gennemsigtighed for forbrugere og virksomheder under velbalancerede rammer.

Danske særregler spænder ben for danske virksomheder

Forslaget har flere gode takter, men der er udfordringer med de danske særregler.  DI mener bl.a. at forslaget stiller danske virksomheder ringere, når det kommer til brug af betalingsdata. § 124 i udkastet til lov om betalinger forhindrer forbrugere i at give tilsagn til brug af deres data. Denne regel findes alene i Danmark og er en skærpelse af persondataforordningen. Virksomheder i andre EU lande skal alene forholde sig til persondataforordningen når det kommer til betalingsdata.

En anden dansk særregel er kontantreglen, som pålægger danske virksomheder at modtage kontanter. DI bakker op om en lempelse, som medfører, at virksomheder ikke længere er forpligtet til at modtage kontanter i aften- og nattetimerne. DI mener i øvrigt, at kontantreglen ikke bør pålægges den danske luftfart, da det i så fald alene vil være fly registreret i Danmark, som skal modtage kontanter. Dette giver fly registreret i andre lande en konkurrencemæssig fordel i form af mindre administrativt bøvl med håndteringen af kontanter.

Udkastet til loven har netop været i høring og du kan læse  DI’s høringssvar her.

Relateret indhold