08.05.17 DI Handel Nyheder

Omfattende analyse af omkostninger ved betalinger

Betalingsrådet under Nationalbanken er nu i gang med at analysere omkostningerne ved betalinger. Analysen udvides en del ift. den seneste omkostningsanalyse, som blev foretaget tilbage i 2011.

Formålet med en undersøgelse af omkostningerne ved betalinger i Danmark er at opgøre de samfundsmæssige omkostninger for de mest anvendte betalingsformer, som borgere og virksomheder benytter sig af.  

Input fra virksomhederne er vigtige!

Nationalbanken går den 8. maj 2017 i gang med at indhente viden om, hvad det koster forretninger og virksomheder i Danmark at foretage og modtage betalinger. Danmarks Statistik vil på vegne af Nationalbanken sende elektroniske breve ud til 4.000 virksomheder og forretninger, som er udtrukket til stikprøven. Det input, der kommer fra virksomhederne, vil være utrolig vigtig for at få belyst omkostningerne ved betalinger for virksomhederne, betalinger mellem virksomheder og forbrugere samt mellem virksomheder.

Nationalbanken anvender svarene i undersøgelsen til at beregne, hvad de vigtigste betalingsformer i Danmark koster for samfundet som helhed. I beregningen indgår informationer fra andre parter involveret i betalinger såsom pengeinstitutter, husholdninger og Nationalbanken selv. Konkret vil den færdige undersøgelse bl.a. svare på, hvad det koster, når en betaler vælger at betale med et dankort, konto til konto, internationale betalingskort, mobilbetalinger eller med kontanterne i pungen.

Læs mere om Betalingsrådet og omkostningsundersøgelsen her.

Relateret indhold