Getty Images
27.01.22 DI Life Science Nyheder

Nordic Health Lab skal bygge bro mellem startups og hospitaler

Industriens Fond har bevilliget 10 mio. kr. til projektet, som har til formål at skabe et fundament for fremtidens sundhedsløsninger ved at bygge bro mellem virksomheder og det offentlige sundhedsvæsen. Nu skal projektet skaleres , så virksomhederne modnes og på sigt gøres klar til kaptialsøgning.

Nordic Health Lab er i dag et landsdækkende sundheds-lab med testarenaer på danske hospitaler og i kommunernes genoptræningsmiljøer. Testarenaerne stiller det relevante sundhedsfaglige miljø til rådighed til test af løsninger for på den måde at finde nye og innovative løsninger til nogle af deres store udfordringer. Projektet er et forsøg på bygge bro mellem innovative virksomheder og det offentlige sundhedsvæsen og Henrik Schødts, der er CEO i Nordic Health Lab mener, at samarbejdet er til stor gavn for begge parter: 

Samarbejdet mellem disse parter er endnu ikke nået til et punkt, hvor adgangen til testforløb og udvikling af relevante løsninger er effektivt koordineret. Parterne har gensidig brug for hinanden for at forløse indsigt og innovationskraft. Derfor sammenbringer vi de rette kompetencer fra det private og fra sundhedsvæsenet. Henrik Schødts, CEO og bestyrelsesmedlem, Nordic Health Lab.

Målgruppen for projektet er startups, SMV’er og store virksomheder inden for medico, pharma, tech og digitale løsninger, der gennem lab’et får mulighed for at teste og implementerer deres løsninger på sundhedsfaglige udfordringer. Derudover inddrages sundhedsøkosystemet med netværk og vidensinstitution med forskningsbaserede løsninger.

Anden gang projektet får støtte fra Industriens Fond

Nordic Health Lab modtog første gang støtte fra Industriens Fond i 2018 til at etablere et ”living lab”, som skulle udvikle, teste og demonstrere innovative og kommercialiserbare sundhedsløsninger i tæt samarbejde mellem virksomheder, vidensinstitutioner og det offentlige sundhedsvæsen. Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond understreger, at Industriens Fond fandt det særligt interessant, hvordan virksomheder ville have mulighed for at teste deres sundhedsløsninger i et konkret sundhedsfagligt miljø.

”Nordic Health Lab blev etableret med henblik på at tilbyde virksomheder indenfor medico, pharma, tech og digitalisering innovationsforløb, testfaciliteter samt adgang til sundhedsdata og -viden. Dermed har de kunne teste løsninger baseret på konkrete sundhedsmæssige behov i et sundhedsfagligt miljø. Denne anvendelsesorienterede tilgang havde stor værdi for os”.  Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

Nordic Health Lab har siden den første bevilling oplevet stor efterspørgsel fra virksomheder på rådgivning og hjælp til at udvikle og teste løsninger i et hospitalsmiljø. Ligeledes har der vist sig et særligt stort behov fra startups til support i innovationsforløbene. Industrien Fond ønsker derfor igen at støtte projektet for at styrke fokus på at modne virksomheder og til at søge kapital. Fonden har også et ønske om at gøre projektet nationalt, hvorfor testarenaerne udvides til flere danske hospitaler.

Vi er glade for projektet, da virksomheder nu i endnu højere grad får en unik adgang til lige præcis de aktører, processer og praktikere, som deres produkter og løsninger henvender sig til. Produktet kan nu hurtigt evalueres og tilpasses i en virkelighedsnær kontekst, hvilket gør vejen fra prototype til færdigt produkt kortere Thomas Hofman-Bang, adm. direktør, Industriens Fond.

Nordic Health Lab vil med den nye bevilling have et styrket fokus på at modne virksomheder til vækst og kapitalsøgning. Dette gøres blandt andet ved at tilbyde virksomhederne screening og kvalificering af virksomhedernes løsninger med henblik på at starte forløb i en eller flere testarenaer. Med den nye bevilling håber Nordic Health Lab at kunne brede sundhedsinnovation ud til hele Danmark, til gavn for både patienter og personale.  

”Siden første bevilling fra Industriens Fond er vi blevet mere attraktive for både det offentlige sundhedsvæsen og innovationsvirksomheder. Vores mål er at skalere til de øvrige nordiske lande inden for de næste tre år.” Henrik Schødts, CEO og bestyrelsesmedlem, Nordic Health Lab.

Nordic Health Lab bidrager også med at facilitere adgang til sundhedsvæsenets økosystemer ved at opbygge fast track testforløb og med rådgivning, der skal modne virksomhederne til vækst og kapitalsøgning. Derudover giver Nordic Health Lab også mulighed for, at alle relevante brugeroplevelser indtænkes fra start, så både patienter og personale bliver glade for den nye løsning. Industriens Fond understreger, at dette er grund til, at et projekt som dette kan være til stor gavn for de danske life science virksomheder, og at det netop er projekter som disse der skal være med til at sikre en fortsat stærk life science industri i Danmark.

Læs mere om Nordic Health Lab og projektet her

 

             linkedin - v5.png

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold