Pauline Vink
13.09.23 DI Life Science Nyheder

Mød AstraZeneca: En central medspiller i et bæredygtigt sundhedsvæsen

Det pulserende Carlsbergbyen på Vesterbro danner ramme for den danske afdeling af den globale medicinalgigant AstraZeneca. De er netop rykket ind, og flytningen skal ses som et vigtigt skridt på den store vækstrejse, virksomheden er på. Der er mange nye medicinske behandlinger i pipeline – hele 15 styks med lancering inden 2030 – og medarbejderstaben tager samme hurtige nøk op.

I mødet med Christof Bischoff, der er landedirektør i AstraZeneca, fortæller han, at tilvalget af Carlsbergbyen netop er udtryk for virksomhedens drivkraft: At kunne være en vigtig medspiller i samfundet og for befolkningens sundhed ved at bidrage med nye og innovative medicinske løsninger.

Vores behandlinger er med til at redde liv hver dag. Det er min motivation for at gå på arbejde. Vi kan gøre den enkelte patients liv bedre med vores lægemidler, og samtidig er vi med til at ændre samfundet og sundhedsvæsenet gennem fx færre hospitalsindlæggelser, mere effektiv diagnostik og bedre arbejdstilknytning for kronikere,” fortæller Christof Bischoff, landedirektør i AstraZeneca.

Offentlige-private samarbejder er en vigtig del af DNA’en

Som medspiller i samfundet er det også væsentligt for AstraZeneca at indgå værdifulde samarbejder med offentlige aktører, der spiller en stor rolle, når de gode løsninger skal udvikles og i høj grad også i implementeringen:

Det danske sundhedsvæsen står overfor en række store udfordringer i fremtiden med flere ældre, markant flere kronikere samt et øget behov for at reducere klimapåvirkningerne. Disse udfordringer kan ingen løse alene eller med et fingerknips. I stedet skal de løses i samarbejde mellem alle de forskellige parter, der kan bidrage – både industrien, regionerne og forskningsinstitutionerne. Christof Bischoff, landedirektør i AstraZeneca

Christof Bischoff fortæller samtidig, at AstraZeneca er i gang med at etablere flere vigtige samarbejder, der skal finde nye og innovative løsninger til tidligere opsporing og screening, brug af kunstig intelligens til mere præcis og effektiv diagnosticering samt projekter indenfor bæredygtighed.

Netop bæredygtighed er et stort fokusområde for AstraZeneca – og en af årsagerne til, at valget faldt på en bygning i Carlsbergbyen med høj miljøcertificering. På globalt plan har virksomheden en målsætning om at være CO2-negativ i 2030, at opnå en 90 procents reduktion i udledninger og nå et netto-nuludledningsmål i 2045.

Tager man hele værdikæden med, står sundhedssektoren for 5 procent af de globale udledninger af drivhusgasser. Vi har et klart ønske om at gå forrest, når det kommer til at reducere vores klimapåvirkning – både globalt, men også i Danmark,” siger Christof Bischoff, landedirektør i AstraZeneca.

Medicinen skal hurtigere ud at gøre gavn

Til spørgsmålet om, hvor virksomheden oplever størst barrierer, er svaret den lidt for lange ventetid på at få medicinen ud at gøre gavn for dem, det hele handler om: Patienterne.

Jo hurtigere medicinen kan komme ud til patienterne, jo hurtigere kan den komme ud og gøre en forskel. Det gælder både for den medicin, der er livsnødvendig, men også for medicin til patienter, der hver dag lever med en kronisk sygdom. Her er medicinen med til at give dem et aktivt liv på trods af sygdom,” siger Christof Bischoff, landedirektør i AstraZeneca.

Vejen til implementering er både lang og besværlig, og det er desværre blevet værre, så Danmark nu sakker bagud i forhold til sammenlignende lande.

Før havde Danmark en konkurrencefordel, fordi vi var et af de lande, hvor godkendelsesprocessen var hurtigst, men det gælder ikke længere. Samtidig er hele implementeringen vanskelig, fordi den typisk involverer både primær og sekundær praksis; altså de praktiserende læger og hospitalerne. Her opstår der ligesom et tomrum mellem sektorerne. De store spørgsmål bliver – hvem skal gøre hvad, og hvem skal betale? Christof Bischoff, landedirektør i AstraZeneca

Og Christian Bischoff afslutter:

Patienterne ender ofte i dette vakuum, og det har både store personlige konsekvenser for den enkelte, men også for samfundet.”

Kort om AstraZeneca

AstraZeneca er en global medicinalvirksomhed med behandlingerne inden for kardiovaskulære, nyre- og metaboliske sygdomme, respiratoriske sygdomme og immunologi, cancer, vacciner og Immunterapier samt sjældne sygdomme.

Læs mere her.

Relateret indhold