DI Produktion

Industribeskæftigelse fordelt på kommuner

Igennem de seneste ni år er beskæftigelsen steget i indu-strivirksomhederne med mere end 27.000 fuldtidsper-soner. Det er en stigning, som finder sted i alle dele af landet – dog i mindre grad i landkommuner

Fra 2010 og frem til 2013 faldt beskæftigelsen blandt industrivirk-somheder med mere end 11.000 fuldtidspersoner. Men siden da er antallet af beskæftigede vokset støt, og der har i perioden fra 2013 til 2022 været en stigning på mere end 27.000 fuldtidspersoner. Og det er endda selvom, der var en nedgang i beskæftigelsen under coronakrisen.

Læs hele rapporten på linket til højre.

Relateret indhold