28.06.23 DI Rådgiverne Nyheder

Hak en hæl, klip en uddannelsesreform – og hold vejret lidt endnu

Optaget på landets bacheloruddannelser skæres med otte procent, 10 procent af pladserne på kandidatuddannelserne bliver kortere, og 20 procent bliver omlagt til fleksible erhvervskandidater. DI fik indflydelse, og udfaldet er langt bedre end udspillet, men implementeringen bliver afgørende for rådgiverbrancherne.

SVM-regeringen samt SF, De Konservative, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne står bag uddannelsesreformen, som landede tirsdag i denne uge.

Fra 2030 skal 10 procent af de kandidatstuderende optages på en uddannelse på et år og tre måneder og ikke de to år og 120 ECTS, vi kender i dag. Derudover skal 20 procent optages på en såkaldt erhvervskandidat, hvor den studerende arbejder ved siden af studiet og forsørger sig selv uden adgang til SU. Der skal også oprettes 2.500 engelsksprogede studiepladser, og der er afsat betydelige midler til at løfte kvaliteten af uddannelserne.

Læs aftalen om rammerne for reform af universitetsuddannelser i Danmark her.

Reformen blev forkortet
Tanken om en uddannelsesreform blev formet af Socialdemokratiet inden valget og sat på formel under regeringsforhandlingerne på Marienborg. I marts præsenterede uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) SVM-regeringens konkrete udspil. Det indeholdt blandt andet en forkortelse af op mod halvdelen af kandidatuddannelserne. Men det tal er altså endt på 10 procent. Herfra skal lyde rosende ord til regeringen for sin lydhørhed og vilje til kompromis.

Læs regeringens oprindelige udspil her.

DI Rådgiverne ånder ikke lettet op endnu
I efteråret skal implementeringen diskuteres. Så det er for tidligt at ånde helt lettet op.

Et nyt kandidatudvalg skal udarbejde en samlet plan for alle bachelor- og kandidatuddannelser i det nye uddannelseslandskab på tværs af universiteterne. Udvalget vil bestå af fra universiteterne, de studerende samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Erhvervslivet får sammen med offentlige arbejdsgivere og faglige organisationer plads i et referencepanel tilknyttet kandidatudvalget.

Uanset udfaldet af forhandlingerne kan vi glæde os over kompromisets kunst. Hælen er hakket, men der er også klipppet i reformen.

Relateret indhold