Foto: Getty Images
12.03.24 DI Rådgiverne Nyheder

Tilmeld dig følgegrupper om SKI-aftaler

DI Rådgiverne laver to følgegrupper til målrettet kommunikation om SKI-aftalerne. Skriv dig op her.

SKI forbereder i øjeblikket genudbud af 17.13-aftalen Managementkonsulentydelser og 02.14, 02.15 og 02.17-aftalerne om it-konsulentkøb.

17.13 og 02.14-aftalerne udbydes som dynamisk indkøbssystem. Dette betyder, at der på aftalerne bliver plads til et bredere felt af leverandører.

Hvis du vil modtage nyheder og anden information om aftalerne, kan du tilmelde dig de to følgegrupper, som DI Rådgiverne etablerer, ved at skrive din mailadresse og angive, om du ønsker at følge 17.13 og/eller it-konsulentaftalerne til: diraadgiverne@di.dk.

Du kan derudover løbende følge med på SKI’s hjemmeside:

Relateret indhold