Uddannelse, lærlinge og elever

I DI Service mener vi, at uddannelse skal sikre medlemmernes fremtidige rekrutteringsgrundlag, så servicebranchen kan leve op til målsætningen om at være blandt de førende jobskarer nu og i fremtidens velfærdssamfund.

På denne side giver DI Service dig et overblik over det brede udvalg af uddannelser målrettet servicebranchens medarbejdere. Vi arbejder i DI Service for at:

  • AMU-kurserne fremstår som et kvalificeret og fleksibelt uddannelsestilbud for de ufaglærte medarbejdere i servicebranchen.
  • Styrke dialogen med uddannelsesudbyderne om at garantere gennemførelse af udvalgte kurser, som har særlig relevans for servicebranchen.
  • Sætte fokus på, at der skal være incitament for medarbejderen til at deltage i uddannelsen, så uddannelse ikke nødvendigvis skal foregå i arbejdstiden.
  • Styrke det praktikpladsopsøgende arbejde, så virksomheder, der ikke har mulighed for at tilbyde en hel erhvervsuddannelse, får bedre muligheder for at medvirke ved uddannelsen af lærlinge og elever.

Læs mere på DI's uddannelsesunivers, hvor du kan få mere rådgivning her

Julie Østergaard Svarre

Julie Østergaard Svarre

Konsulent