29.06.22 Turisme, Kultur & Oplevelser Nyheder

Ny national turismestrategi - hvad nu?

Regeringens nye nationale turismestrategi sætter en række ambitiøse mål for erhvervet på bl.a. bæredygtighed og turismeomsætning frem mod 2030. Men høje ambitioner kræver finansiering.

Oplevelser, Maria Krüger Torp, har læst strategien: ”Det er glædeligt at kunne konstatere, at strategien rummer en række høje ambitioner på bl.a. turismeomsætning og grøn omstilling. Erhvervsministeren sigter højt med strategien i en tid, hvor vi oplever massiv konkurrence om de internationale turister. Det skal han have ros for.”
 

Maria Krüger Torp fortsætter: ”Men høje ambitioner kræver finansiering, og det bekymrer mig, at der ikke følger midler med til at realisere de ambitiøse målsætninger. Strategien lægger op til massive investeringer i eksempelvis overnatningskapacitet og grøn omstilling, og det er store krav at stille til et erhverv, der netop har mistet sin egenkapital og er hårdt ramt på økonomien pga. coronanedlukningerne. Jeg regner derfor med, at regeringen vil have den nationale turismestrategi med under armen, når der skal forhandles finanslov for 2023.”

 

Når vi sammenligner med vores nabolande og nærmeste konkurrenter, er midlerne til markedsføring af Danmark forsvindende små. Vores budget blegner i sammenligning. Skal vi for alvor have turismen tilbage på sporet og nå de store mål i strategien, kræver det en øget markedsføringsindsats. Vi skal have fat i de højtforbrugende ferie- og erhvervsturister og skabe mere aktivitet i ydersæsonerne. Der er brug for, at vi skærper vores indsats i den internationale konkurrence, og så nytter det ikke, at regeringen er i færd med netop at spare på erhvervsstøtten og dermed den danske markedsføring. Her bør turismen som minimum fritages.”

 

Strategien italesætter også dansk turismes investeringsefterslæb, og her er en udfordring, der bare bliver større år for år. Kan vi ikke opnå en kvalitet, der matcher det høje danske prisniveau, så taber vi. Derfor er det ærgerligt at kunne konstatere, at regeringens glimrende forslag om etablering af en fond til turismeinvesteringer er faldet væk. Det er desværre fortsat svært at tiltrække private investorer til det danske turismeerhverv, og det er en opgave, der fremadrettet bør prioriteres højt, så vores turismetilbud ikke falmer sammenlignet med vores naboer. Vi har endnu meget at gøre.

 

I DI Turisme og oplevelser hilser vi den nationale strategi varmt velkommen, men konstaterer også, at det kun er et første skridt. Vi opfordrer derfor regeringen og Folketinget til fortsat at kæmpe for at imødekomme turisme- og oplevelseserhvervets udfordringer, så vi også fremadrettet kan præsentere både udenlandske og indenlandske besøgende for attraktive oplevelses- og kulturtilbud i verdensklasse. Turismeerhvervet fortjener at blive prioriteret og anerkendt.

Maria Krüger Torp
Skrevet af:

Maria Krüger Torp

Maria Krüger Torp

Maria Krüger Torp

Chef for DI Turisme & Oplevelser

  • Direkte +45 3377 3464
  • Mobil +45 2625 6230
  • E-mail mkto@di.dk

Relateret indhold