02.02.23 Turisme, Kultur & Oplevelser Nyheder

Oplevelsescentre samler kræfterne i DI

Planetarium, Sagnlandet Lejre, Fjord & Bælt, NaturBornholm og Universe Science Park er blot nogle af de 15 oplevelsescentre, der er samlet i foreningen Videnspædagogiske Aktivitetscentre. Foreningen har nu meldt sig ind i DI Turisme & Oplevelser med ønsket om at løfte deres politiske position og rammevilkår

Sammenslutningen for videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC) har på deres årlige generalforsamling fredag den 3. februar besluttet at foreningen melder sig ind i DI, hvor alle landets 15 VPAC’ere i dag er repræsenteret hver for sig. Nu samler foreningen også kræfterne i DI.

Danmarks 15 VPAC’er er særlige oplevelsescentre på tværs af landet, der har den fælles opgave at formidle vanskeligt tilgængelige fænomener og begreber inden for tekniske, naturvidenskabelige, kunstneriske, kulturelle og historiske områder gennem gæsternes aktive deltagelse. VPAC’erne modtager i dag et mindre driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, der bidrager til at løfte deres særlige formidlingsopgave, hvor de hvert år har kontakt med næsten 300.000 skoleelever. 

VPAC’ernes uudnyttede potentiale

Foreningen vil gennem DI arbejde for at virksomhedernes potentiale bliver anerkendt og understøtte politisk. Det kan eksempelvis være i forhold til samarbejde med skolerne og kommunerne, eller styrkede rammevilkår som kulturinstitutioner, der spænder bredt fra blandt andet museumslignende aktiviteter til zoologisk anlæg og akvarier.

Adm. direktør Kim Gladstone Herlev fra Experimentarium er formand for foreningen, og han ser frem til samarbejdet:

For os er det helt naturligt, at foreningen nu hører hjemme i DI, og vi glæder os til at bygge et endnu stærkere samarbejde. Jeg håber, at vi sammen kan adressere nogle af de problemstillinger, vi hver i sær står overfor, og at vi i fællesskab med DI kan styrke vores position og politiske fundament Kim Gladstone Herlev, adm. direktør,Experimentarium

Den ambition deler chef for DI Turisme & Oplevelser Maria Krüger Torp:

Vi er stolte af den tillid, som virksomhederne har udtrykt til os ved at melde foreningen ind i DI. VPAC’erne er både enestående læringsmiljøer og kulturinstitutioner med stor betydning for turismen. Vi har en fælles ambition om at understøtte det arbejde og øge VPAC’ernes politiske gennemslagskraft Maria Krüger Torp, Chef for DI Turisme & Oplevelser

Det blev fejret med bobler hos Experimentarium, da VPAC-foreningens indmeldelse var en realitet fredag d. 3. februar

Her er landets 15 VPAC’ere:

 •  AQUA Akvarium & Dyrepark
 •  Bornholms Middelaldercenter
 •  Fjord & Bælt
 •  Geocenter Møns Klint
 •  Historiecenter Dybbøl Banke
 •  Lille Vildmose Centret
 •  Middelaldercentret
 •  NaturBornholm
 •  Ribe Vikingecenter
 •  Sagnlandet Lejre
 •  Økolariet
 •  Experimentarium
 •  Tycho Brahe Planetarium
 •  Universe
 •  Vadehavscentret

Relateret indhold