Destination Vesterhavet var sammen med København den største hjemlige vinterferie-destinationer blandt danskerne i 2023.

15.02.24 Turisme, Kultur & Oplevelser Nyheder

Vinterferie-boom: Dansk turisme i vækst

Flere danskere har over de senere år valgt en vinterferie i Danmark til. Det er især København, vestkysten og Bornholm, der har høj vækst i gæster. Vinterferien i år tegner også godt med en stigning i feriehusbookinger.

Vinterferien har indtaget Danmark, og det ser ud til, at flere danskere udforsker deres eget land i stedet for at pakke pas og skistave. Ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik er der en imponerende 10 pct. stigning i antallet af feriehusbookinger i februar sammenlignet med bookingerne på samme tidspunkt sidste år.

Væksten i bookinger er sammenfaldende med en tendens over årene, hvor der særligt er en stigning i danskere, der holder ferie herhjemme i vintermånederne.  Vækst i danskernes privatforbrug spiller en rolle, da højere forbrug ofte fører til flere ferie- og oplevelsesaktiviteter. Samtidig bliver dansk turisme i disse år endnu mere gearet mod helårsturisme, hvilket betyder, at attraktioner, restauranter og andre oplevelsestilbud holder åbent en større del af året. 

Lars Bertolt Winther, chef for DI Turisme, Kultur & Oplevelser, påpeger, at årene med corona har forstærket danskernes interesse for Danmark som ferieland.

Under coronapandemien kunne vi ikke rejse ud i verden, så danske destinationer og attraktioner rettede et stærkere strategisk fokus mod det danske publikum. Det fortsætter mange steder i dag. Lars Bertolt Winther, Chef for DI Turisme, Kultur & Oplevelser

Dansk turisme udenfor højsæsonen

Over årene er der sket en vækst i vinterferiemåneden over det meste af landet. Siden 2004 er de danske overnatninger i Danmark i februar steget med 124 pct. Ser vi alene på de seneste ti år, er der en stigning på 71 pct. I begge tilfælde overhaler det udviklingen i internationale overnatninger, som i mange år lå forholdsvis stabilt i februar, inden de også tog til med en vækst på knap 60 pct. over de sidste ti år. I alt udgør danskerne to ud af tre overnatninger i Danmark i vintermåneden.

Den enkeltdestination, der er vokset mest i februar over de senere år, er Bornholm, med en imponerende udvikling på 177 pct. fra 2017 til 2023. Det er dog også fra et lavt niveau.

København og Destination Vesterhavet var de to største hjemlige vinterferie-destinationer blandt danskerne i 2023 og oplevede også positiv fremgang med stigninger på henholdsvis 50 pct. og 54 pct.

Vi forventer, at vi fortsat vil se en vækst i turisme uden for højsæsonen. Det er ikke bare en tendens men også en målsætning, der bliver bakket op i den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. Der er altså mange aktører i turismelandskabet, der arbejder med det samme mål for øje Lars Bertolt Winther, Chef for DI Turisme, Kultur & Oplevelser

Magnet for internationale turister

Interessen i Danmark som feriedestination kommer ovenpå et stærkt 2023 med vækst i også internationale besøgende. Antallet af overnatninger fra internationale turister er steget med 4 pct. fra 2022 til 2023. Denne stigning skyldes især vores tyske og hollandske gæster. Tyskerne rejser også nordpå i vinterferiemåneden, hvor vi har oplevet en imponerende stigning på 27 pct. i tyskernes feriehusbookinger i februar i år sammenlignet med sidste år. Samtidig har der for hele året været en lille nedgang på 3 pct. i danske overnatninger.

Udviklingen er dog ikke ensidigt positiv. Der er desværre en tilbagegang i antallet af svenske og norske turister i Danmark i 2023 med fald på henholdsvis 14 pct. og 20 pct. Derfor er der brug for en ekstra indsats for at tiltrække de norske og svenske turister. Mødeturismen får også brug for et løft de kommende år, hvis Danmark ikke skal falde bagud på tiltrækning af internationale møder og kongresser. Netop erhvervs- og mødeturismen er også afgørende for aktivitet uden for højsæsonerne.

Relateret indhold