Glimt fra årets første netværksmøder: Netværk for HR-ansvarlige hos Carlsbergs hovedkontor, Netværk om bæredygtighed for attraktioner og oplevelser hos AKKC samt Netværk for kulturledere, der blev afholdt online denne gang.

04.04.24 Turisme, Kultur & Oplevelser Nyheder

Netværkets verden: Møder, temaer og en stærk start på 2024

DI Turisme, Kultur & Oplevelser har afholdt de første netværksmøder i 2024. Få et indblik i de spændende emner, der blev diskuteret, og bliv klogere på den værdi, som vores netværk kan tilbyde.

2024 er i fuld gang, og hos DI Turisme, Kultur & Oplevelser har vi afholdt årets første netværksmøder i vores tre værdifulde netværk: Netværk for HR-ansvarlige, Netværk om bæredygtighed for attraktioner og oplevelser samt Netværk for kulturledere.

Formålet med vores netværk er at skabe en platform for videns- og erfaringsudveksling, der styrker medlemmernes daglige arbejde med centrale emner inden for erhvervet.

Hvert netværk mødes tre gange om året for at dykke ned i relevante og aktuelle emner, dele indsigter samt drøfte udfordringer og muligheder sammen. Vi tror på, at et faciliteret netværk med kolleger fra andre virksomheder kan skabe nye relationer og give mulighed for at udvikle sig professionelt i et inspirerende og støttende miljø. Derfor lægger vi også stor værdi i vores medlemmers feedback, og vi stræber konstant efter at skabe endnu mere relevante og værdiskabende netværk, der opfylder vores medlemmers behov og forventninger.

Fondsrelationer og kulturturisme i fokus

DI's kulturledernetværk Netværk for kulturlederes første møde i 2024 blev afholdt som et virtuelt møde i marts. Udover en status på DI’s politiske arbejde på kulturområdet lå hovedfokus for mødet på

fælles sparring om fondsstøttestrategier – en drøftelse der byggede videre på sidste møde, hvor Fondenes Videnscenter og Augustinus Fonden deltog med indlæg om netop kulturinstitutioners fondsrelationer. I en faciliteret debatsession fik deltagerne i denne omgang mulighed for at bringe gode erfaringer i spil og få fortrolig sparring i netværket om konkrete udfordringer.

I mødets sidste del drejedes fokus mod kulturinstitutionernes lokalpolitiske relationer og samarbejdet mellem turismeerhvervet og kultursektoren. Her fik netværket besøg af Destination Vestkystens direktør Torben Kylling Petersen som gav et oprids af mulighedsrum og samarbejdsflader i forhold til udvikling af kulturturismen fra et destionationsperspektiv, hvorefter Mette Bjerrum Jensen fra Naturkraft bidrog med et attraktionsperspektiv.  De to oplæg samt den efterfølgende drøftelse udgjorde et dyk ned i samspillet mellem turisme og kultur, med afsæt i de erfaringer, som de har gjort sig på Vestkysten, til inspiration for netværkets medlemmer fra hele landet.

Bæredygtighed og regenerativitetNetværk om bæredygtighed i attraktioner og oplevelser

Tidligere på måneden blev årets første møde i Netværk om bæredygtighed i attraktioner og oplevelser afholdt på Aalborg Kongres- og Kultur Center. På mødet præsenterede Charlotte Rømer Rassing fra VisitDenmark en analyse af bæredygtighed, hvor hun blandt andet fremhævede, at knap hver anden turist opfatter Danmark som et miljøvenligt rejsemål (46 pct.). Diskussionen omfattede også hvilke drivere og barrierer, der er for de bæredygtige valg samt at vi kan sikre, at Danmark opfattes som et miljøvenligt rejsemål ved, at de bæredygtige valg er bekvemmelige, har oplevelsesværdi og er nemme at identificere.

Dagens andet indslag gav yderligere perspektiver og dybde på arbejdet med bæredygtighed, da Jesper Grenaa fra MeetDenmark og Nikolaj Møller fra DareDisrupt indtog scenen for at tale om regenerativ turisme. Det blev til en god drøftelse med netværkets medlemmer om det regenerative paradigme og hvordan det kan anvendes inden for erhvervs- og mødeturisme.

Som afslutning på mødet guidede vores værter fra AKKC, Jan Kvistborg og Nicolaj Holm, os igennem AAKC’s eget arbejde med bæredygtige initiativer. Her kom vi omkring nøgleområder som miljøledelse, certificeringer og interne processer såsom affaldssortering og optimering af ressourcer. Der blev selvfølgelig også tid til en rundtur i AKKC, med særligt fokus på deres bæredygtighedsarbejde, herunder deres mange sociale indsatser.

Gen Z-ledelse, AI i HR og intense HR-processer

På årets første møde for HR-netværket samledes deltagerne i februar hos nyligt åbnede Home of Carlsberg i København. Her hørte netværket blandt andet fra Jens Odgaard Olsson, CEO hos Timm Vladimirs Køkken. Han delte organisationens erfaringer med udviklingen af unge ledere og gav indblik i deres tilgang til rekruttering og fastholdelse i en organisation hvor over 80% af medarbejderne tilhører ”Gen Z”. Udviklingsmuligheder, ansvar og medbestemmelse samt et uformelt arbejdsmiljø var nogle af nøgleordene - og netværksdeltagerne fik også mulighed for at deltage i en hurtig workshop i at dekorere macarons, som eksempel på nogle af de teambuilding-aktiviteter Timm Vladimirs Køkken tilbyder virksomheder, og hvor unge medarbejder spiller en nøglerolle i afholdelse.

Derefter tog Henrik Fabrin fra DI Digital ordet for at tale om DI’s arbejde indenfor kunstig intelligens – med et særligt fokus på hvordan man kan forholde sig til og bruge AI i HR-arbejdet. Hvis du ønsker at læse mere om DIs AI-univers og finde vejledninger og skabeloner, kan du besøge her.

Efterfølgende delte vores værter fra Home of Carlsbergs egne indsigter fra arbejdet med HR i en organisation der på kort tid er gået fra 20 til 100 medarbejdere. I deres oplæg delte Home of Carlsbergs Tanja Schmidt og Emilie Skovgaard erfaringer med rekrutterings- og ansættelsesproces i forbindelse med opstarten af Home of Carlsberg, samt erfaringer med onboarding og sammenrystning af den nye, store medarbejderskare. Netværksdeltagerne fik naturligvis også mulighed for en rundvisning på Home of Carlsberg-sitet – og en tur med bryggerhestene rundt i Valbys gader.

Du kan læse mere om vores netværk og arrangementer her

Relateret indhold