07.11.23 DI Turisme, Kultur & Oplevelser Blog

Bunden opgave at få udfoldet fortællingen om dansk turisme

Dansk turisme er uomtvisteligt en kæmpe driver for Danmarks vækst og økonomi, men branchen er svært håndgribelig for Christiansborgs politikerne. Der ligger derfor en bunden opgave i at få foldet fortællingen om dansk turisme ud, så det bliver tydeligt, hvor og hvordan erhvervet spiller ind til de politiske dagsordner på Christiansborg.

Det kan siges helt kort. Dansk turisme er i rivende udvikling, og erhvervet er en central driver for dansk økonomi, vækst, udvikling og velfærd.

Turisme er i dag Danmarks 4. største eksporterhverv, der skaber 169.000 fuldtidsstillinger og genererer en årlig omsætning på i alt 152 mia. kroner. Det er penge direkte i statskassen og til den danske velfærd.

Tallene er allerede flotte. Men turismen har egentligt potentiale til at vokse sig endnu større. Alligevel har det været svært for alvor at samle politisk opmærksomhed om erhvervet, hvilket har vakt undren blandt turismens aktører.

På DI Turisme, Kultur og Oplevelsers årsdag den 24. oktober holdt Bjarne Corydon oplæg om turismeerhvervets placering i det politiske landskab. Corydon pointerede blandt andet, at turismen er vanskelig at forholde sig til politisk, og derfor ikke får det fokus på Christiansborg, som branchen ønsker.

Konkurrencen om den politiske opmærksomhed er stenhård, og andre brancher står bare stærkere på Finansministeriets dagsordner for optimering, produktivitets og effektivisering. For at kunne varetage turismens interesser op mod Christiansborg, ligger der derfor en bunden opgave i at gøre turismeerhvervet og branchen mere håndgribeligt og nærværende for politikerne.

Nok er de hårde facts om omsætning og skabte arbejdspladser fortsat relevante. Men der er simpelthen behov for at supplere fortællingen med eksempler, der helt konkret viser, hvor og hvordan dansk turisme stempler ind på de store strategiske, politiske dagsordener.  

Det lyder måske som en vanskelig opgave. Men heldigvis spiller turismeerhvervet i forvejen ind til en lang række centrale samfundsudfordringer, der giver de folkevalgte hovedbrud og panderynker.

For eksempel er turismeerhvervet i en klasse for sig, når det kommer til at få langtidsledige og unge på kanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse.

Det samme gælder på området for grøn omstilling og bæredygtighed, hvor branchen har taget teten på at udvikle bæredygtige koncepter, der både skal fremtidssikre erhvervets internationale konkurrenceevne og øge turismens samfundsgavnlige effekter.

Derudover er attraktioner og seværdigheder pr. definition stedbundne. Turismen bidrager derfor direkte til livet, hverdagen og erhvervsaktiviteterne i små og store lokalsamfund og er derfor en drivkraft for sammenhængskraften i det danske samfund på både lokalt, regionalt og nationalt niveau.

Det her er bare nogle af de områder, hvor turismen bidrager til samfundet med langt mere end omsætning og arbejdspladser. I DI Turisme, Kultur & Oplevelser har vi fuldt fokus på de samfundsgavnlige aspekter af turismeerhvervet, der ikke så let kan opsummeres i økonomiske nøgletal.

For eksempel lancerede vi på forrige årsmøde en større analyse, der viste kultur- og oplevelsers positive effekter på livskvalitet og danskernes mentale sundhed. Analysen kobler sig direkte til trivselsdagsordenen, der i øjeblikket har politisk fokus på Christiansborg. Vi fortsætter selvfølgelig det indgående arbejde i dette spor.

Vi arbejder også aktivt med dagsordenerne i vores netværk, hvor medlemmer kan dele erfaringer, give input og få inspiration til arbejdet med eksempelvis bæredygtighed, legacy, ESG, inklusion og beskæftigelse af ledige og unge på kanten af arbejdsmarkedet i egne organisationer.

Helt faktuelt ved vi, at turismeerhvervet er et kæmpe aktiv for Danmark. Men der er behov for at få foldet fortællingen om dansk turisme ud. I DI Turisme, Kultur og Oplevelser er vi allerede i fuld gang med indsatser, der skal få placeret dansk turisme solidt på de centrale politiske dagsordner.

Den kommende sæson vil byde på mange nye og spændende opgaver. Vi står allerede klar og glæder os til at gøre turismeerhvervet endnu mere håndgribeligt, nærværende og relevant for politikerne på Christiansborg.

Bedste hilsner,
Henriette Søltoft

Henriette Søltoft

Henriette Søltoft

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3654
  • Mobil +45 2088 3919
  • E-mail hes@di.dk

Relateret indhold