15.02.24 Turisme, Kultur & Oplevelser Blog

Turismen må ikke blive boksebold i sanering af erhvervsstøtten

Frigast-udvalget har offentliggjort anbefalinger til sanering af erhvervsstøtten. For DI er det en prioritet, at turismen ikke står svækket tilbage efter en sanering i tråd med den politiske opbakning, der er til erhvervets vækstvilkår i disse år.

De længe ventede anbefalinger fra Frigast-udvalget til sanering af erhvervsstøtten er nu offentliggjort. I rapporten "Fremtidens erhvervsstøtte - kortlægning, principper og sanering" leveres anbefalinger til besparelser, som kan bruges til at finansiere et permanent FoU-fradrag og en sænkelse af generationsskiftebeskatningen.

Rapporten har været ventet med bekymring i turismelandskabet, og nu har vi endelig syn for sagen. Frigast-udvalget anbefaler at fjerne den statslige finansiering til centrale organisationer for udvikling af dansk turisme, som Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark og Wonderful Copenhagen, foruden besparelser på den nationale turismepulje i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Det er vigtigt at holde for øje, at det indtil videre kun anbefalinger, som nu skal være grundlag for politisk forhandling. Jeg vil i den forbindelse med det samme understrege, at det er en klar prioritet for DI, at turismen ikke kommer til at stå svækket tilbage efter en sanering.

Der er brug for stabilitet omkring erhvervsstøtten til turismen. Erhvervet er kommet ud af nogle særdeles hårde år, og er nu tilbage på et stærkt vækstspor med en ambitiøs national strategi i ryggen.

Turismen er netop som Danmarks fjerde største eksporterhverv en dansk erhvervsmæssig styrkeposition vi skal investere i fremfor at afvikle. Det er en vigtig brik i at fastholde og styrke erhvervets internationale konkurrenceevne. Det ser vi heldigvis også ser en klar politisk opbakning til i disse år.

For det gav anledning til stor begejstring i branchen, da finansloven for 2024 blev præsenteret. Regeringen og aftalepartierne afsatte 100 mio. kr. i en turismereserve for 2024-2027, som skal kobles på en opdatering af den nationale strategi for bæredygtig vækst i danske turisme. Allerede igen i december afsatte et flertal i Folketinget yderligere 40 mio. kr. til nye initiativer, der styrker turismeudviklingen i hele landet og særligt uden for de større byer.

Det vil være et skridt frem og to tilbage, hvis man politisk giver et midlertidigt løft med den ene hånd, og fjerner erhvervsstøttemidler med den anden hånd. Der har vi tiltro til, at fornuften vil sejre.

DI bakker op om et permanent FoU-fradrag og en sænkelse af generationsskiftebeskatningen, men mener at tiltagene bør finansieres via det finanspolitiske råderum erhvervslivet har skabt, fremfor at afhænge af sanering af erhvervsstøtten. DI ser også gerne på hvilke ordninger der kan justeres i den samlede erhvervsstøtte, men med respekt for at vi skal understøtte en stærk og konkurrencedygtig udvikling i Danmark.

Hos DI Turisme, Kultur & Oplevelser er vi klar til at bidrage konstruktivt til, hvad der skal gå fra anbefalinger på papiret til politisk virkelighed – og lige så vigtigt: Hvad der ikke skal.

Lars Bertolt Winther

Lars Bertolt Winther

Chef for DI Turisme, Kultur & Oplevelser

  • Direkte +45 3377 3794
  • Mobil +45 5218 5925
  • E-mail labw@di.dk

Relateret indhold