Turisme, Kultur & Oplevelser

Kultur spiller en væsentlig rolle, når danskerne vælger ferie

Mulighed for kulturelle oplevelser indgår i de fleste danskeres overvejelser, når de skal vælge feriedestination. Det er især yngre rejsende og klassiske kulturbrugere, som i høj grad lægger vægt på de kulturelle oplevelser ved ferieplanlægningen.

For 3 ud af 10 danskere er adgangen til kulturelle oplevelser i meget høj grad eller i høj grad vigtigt for valg af feriedestination. Kun 1 ud af 10 har slet ikke kulturelle oplevelser med i ferieovervejelserne. Når valget skal stå mellem destinationer i planlægningen af den næste ferie, er kulturudbuddet dermed en vigtig faktor.

Kulturturisme er et voksende internationalt segment. VisitDenmark har i 2017 vurderet, at 43 pct. af de udenlandske ferieturister i Danmark er kulturturister defineret ved, at kunst og kultur eller historiske oplevelser har haft afgørende eller høj betydning for valget om at holde ferie i Danmark. 54 pct. af storbyturisterne er ifølge analysen kulturturister, imens det samme gælder for 36 pct. af kyst- og naturturisterne.

Resultaterne i denne analyse er ikke direkte sammenlignelige, da der her fokuseres på danskernes egne ferievalg. Der kan med andre ord være tale om, at nogle segmenter blandt udenlandske turister, som ikke går op i kultur, søger andre steder hen. Men tallene er udtryk for samme tendens, hvor kulturturisme spiller en betydelig rolle for valget af feriedestination.

Blandt danskerne er der regional variation, hvor især borgere i Region Hovedstaden og Region Midtjylland prioriterer de kulturelle oplevelser højest. Nordjyderne er mere moderate i deres vægt på kultur, hvor over halvdelen angiver, at det i nogen grad har betydning, og færre svarer i høj grad eller meget høj grad.

Særligt hos det yngre segment spiller adgangen til kulturelle oplevelser en stor betydning for valget af feriedestination. Det vægtes hos færre i aldersgruppen 35-55 år. Der kan være en sammenhæng med, at aldersgruppen i 35-55 år i højere grad har hjemmeboende børn, hvilket kan betyde, at flere faktorer får selvstændig betydning for valg af feriedestination. Det flugter med, at kulturelle oplevelser igen får højere betydning i aldersgruppen fra 56 år og ældre.

Det er særligt brugere af de klassiske kulturtilbud som museer og oplevelsescentre eller scenekunst i form af teater, musical eller opera, som tillægger adgangen til kulturtilbud stor betydning for valg af feriedestination.  Danskere, der forventer at besøge lege- eller badeland som en typisk familieaktivitet, tillægger ikke mulighed for kulturelle oplevelser betydning i samme grad som de øvrige brugere. Det understøtter forventningen om, at børnefamilier har mere sammensatte prioriteter med hensyn til ferievalg.

Sådan har vi gjort

Epinion har for DI gennemført en online rundspørge blandt et repræsentativt udsnit af 1.016 voksne danskere. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 31. maj 2023 til den 8. juni 2023.

Undersøgelsen tager afsæt i respondenternes prioritering af, at der er adgang til kulturelle oplevelser på feriedestinationen. Respondenterne kan prioritere fra slet ikke til i meget høj grad. Det er også muligt at svare ved ikke på spørgsmålet, og disse respondenter indgår ikke i analysen.

Respondenternes svar er vægtet efter køn, alder og bopæl for at sikre den bedst mulige repræsentativitet.

Relateret indhold