Turisme, Kultur & Oplevelser

Prognoser for turismen 2024: væksten fortsætter

DI har samlet en række prognoser for udviklingen af turismen og økonomien i løbet af 2024, som giver optimisme for fortsat vækst fra vigtige nærmarkeder.

Turismen er kommet stærkt ud af 2023 med nye overnatningsrekorder. Prognoser for det kommende år er i sin natur præget af usikkerhed, men pilen peger mod fortsat vækst. Der er derfor flere tegn, der tyder på, at 2024 kan blive endnu et rekordår for turismen. DI har samlet en oversigt over forskellige prognoser, der giver en pejling på, hvordan turismen vil udvikle sig det kommende år.

Forsigtig stigning på vores nærmarkeder

På vores nærmarkeder forventes der en forsigtig positiv udvikling. I Tyskland ser privatforbruget ud til at komme igen efter en nedgang i 2023, med en stigning på 1,3 pct. Det kan trække i retning af flere tyske turister i 2024, ikke mindst til de danske kyster. På det hollandske marked forventes en mere afdæmpet vækst på 0,8 pct. i privatforbruget. Antallet af hollandske overnatninger er de seneste år steget kraftigt, men med disse moderate vækstforventninger kan udviklingen muligvis stilne af i 2024.

Mange feriesteder i Danmark har mærket et fald i norske og svenske turister i det forgangne år som følge af den svagere kronekurs. Både den norske og svenske krone ser ud til at være stabiliseret, men begge markeder ser ind i en begrænset stigning i privatforbruget i 2024. Det kan lægge en fortsat dæmper på rejselysten efter ferier i Danmark.

Økonomisk fremgang på det danske marked

I Danmark er der udsigt til en fortsat høj beskæftigelse i 2024, der spiller ind i en forventet stigning i privatforbruget på 1,5 pct. Det er en højere forventet vækst end i vores nabolande.

Historisk er der tæt forbindelse mellem en stigning i privatforbruget og det samlede ferieforbrug. Det kan være positivt for den indenlandske turisme, hvor forbrugsvæksten kan danne grundlag for en stigende interesse inden for ferieophold i Danmark. Samtidig kan det trække i den modsatte retning, hvor flere eksempelvis vil søge mod mere sydlige himmelstrøg.

Alt i alt forventes stigningen i danske overnatninger at være mindre end stigningen i udenlandske overnatninger.

Den globale rejselyst er på vej tilbage

Efter flere år, hvor rejser blev påvirket af corona-restriktioner og usikkerhed som følge af krigen i Ukraine, begynder den globale rejselyst at genfinde fodfæste. The International Air Transport Association (IATA) forventer, at der vil være 4,7 mia. globale rejsende i 2024, hvilket er en stigning på cirka 4 pct. over rekordniveauet fra 2019.

Udviklingen afspejles også i landets lufthavne, hvor både Aalborg, Billund og Københavns Lufthavn registrerede en stigning i passagerer i 2023 sammenlignet med 2022. Særligt de europæiske ruter er kommet stærkest tilbage i Københavns Lufthavn sammenlignet med 2019. De interkontinentale ruter er et stykke fra 2019-niveauet, ikke mindst udfordret af begrænsninger i luftrummet pga. krigen i Ukraine. Dog er den amerikanske turisme i Danmark tilbage i topform.

Krydstogtturismen er også på vej tilbage ifølge en prognose fra Cruise Copenhagen. I København forventes der en mindre stigning i antallet af anløb, dog med færre passagerer. Samtidig forventes det i 2024, at 46 pct. af krydstogtanløbene i København vil finde sted udenfor højsæsonen. Dermed bliver krydstogtturismen spredt ud over hele året. I resten af landet oplever man imidlertid vækst både i antallet af anløb og antallet af passagerer.

 

Astrid Kjelgaard
Skrevet af:

Astrid Kjelgaard

Relateret indhold