27.04.23 Turisme og oplevelser Blog

Markedsføring af dansk turisme er en ualmindeligt god investering for staten

Turismen kan være med til at finansiere de store reformer, som regeringen ønsker at gennemføre. Men det kræver et øget markedsføringspres.

Dette debatindlæg er også bragt i Turistmonitor

Vi har en ny regering med ambitioner om store reformer og markante aftryk på det danske samfund.

Det gælder ikke mindst et løft af vores fælles forsvar og den grønne omstilling. Politiske ambitioner der hver især trækker på statskassen. Men pengene skal som bekendt tjenes, før de kan bruges. Derfor vil jeg henlede opmærksomheden på en ualmindeligt god investering – markedsføring af dansk turisme: Erhvervet har en solid styrkeposition, der skaber enorme indtægter til Danmark.

Tallene taler for sig selv: Turismen er Danmarks fjerde største eksporterhverv, og vi har den suverænt største markedsandel af udenlandske turister i hele Norden. Det er bestemt ikke helt tilfældigt. Turismen bidrog i 2019 desuden med en årlig omsætning på knap 140 mia. kr., og et skatteprovenu på næsten 57 mia. kr. Det svarer til mere end seks procent af de samlede skatte- og afgiftsindtægter i Danmark.

Markedsføringsindsatsen skal sikres

Man kommer naturligvis ikke sovende til den slags resultater. Enhver virksomhedsleder ved, at det kan være næsten ligegyldigt, hvor godt et produkt man har, hvis man ikke markedsfører det. Hvis man ikke fortæller om det unikke ved at besøge Danmark, så kommer turisterne naturligvis heller ikke. Og i betragtning af at vi sidste år slog overnatningsrekord i Danmark, må det konkluderes, at vi er exceptionelt gode til at udbrede fortællingen om det magiske land i nord.

Det skal vi naturligvis blive ved med. Særligt hvis vi skal nå den nationale turismestrategis ambitiøse mål om, at turismen skal vokse med 16 millioner overnatninger frem mod 2030 og samtidig øge omsætningen med 51 milliarder kroner. Ambitionerne er til at tage og føle på, men de bliver naturligvis ikke til virkelighed uden intensiv markedsføring.

I regeringsgrundlaget har regeringen skitseret et udtalt ønske om at understøtte og udvikle danske styrkepositioner med målrettede vækstplaner og en samlet globaliseringsstrategi. Dette i erkendelse af eksporterhvervenes centrale rolle for det danske samfund. For turismens vedkommende består opgaven i særdeleshed i at sikre den fortsatte investering i markedsføringen af vores vidunderlige land via VisitDenmark og de 19 destinationsselskaber.

Et ualmindeligt godt afkast

I 2021 investerede VisitDenmark 122 millioner kroner i forbrugerkampagner mod strategiske markeder. Analyser viser, at disse kampagner skabte en lyst til at rejse til Danmark hele 47 millioner gange. Med andre ord kostede det ikke engang 3 kroner at skabe en følelse af lyst til at rejse til Danmark. Selvom det ikke er det hele, der bliver konverteret til en egentlig rejse til Danmark, kræver det ikke mange tryk på lommeregneren, før det bliver tydeligt, at vi her har en ualmindeligt god forretning. En udenlandsk kyst- og naturturist bruger i gennemsnit 9.650 kr. på et ferieophold i Danmark, og en udenlandsk storbyturist spenderer i alt 7.850 kr.

Dansk turisme har klaret sig godt efter corona, men den internationale konkurrence om turisterne er lige nu hårdere end nogensinde. Langdistancegæsterne er først så småt begyndt at rejse igen, og der er intensiv kamp om at lokke turisterne til. Skal vi gøre os håb om at fastholde den danske styrkeposition, kræver det et forsat markedsføringspres. Det er en investering med et ualmindeligt godt afkast.

Maria Krüger Torp

Maria Krüger Torp

Chef for DI Turisme & Oplevelser

  • Direkte +45 3377 3464
  • Mobil +45 2625 6230
  • E-mail mkto@di.dk

Relateret indhold