Hvordan kan vi på tværs af sektorer skabe mere kønsdiversitet i Danmark?

Myten om ligestilling i Danmark har længe spændt ben for dedikerede indsatser til at øge kønsdiversiteten i erhvervslivet. Derfor har UN Women og Boston Consulting Group (BCG) siden 2016 samlet ledere på tværs af erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og samfund i et Gender Diversity Roundtable. Gruppens arbejde har allerede resulteret i 11 rapporter, en bog og et manifest med anbefalinger til beslutningstagere.

Foto: BCG

I Danmark har vi historisk set været frontløbere, når det gælder ligestilling mellem kønnene. Men kigger vi på tallene for kønsdiversitet på de danske ledelsesgange, er udviklingen gået i stå gennem det seneste årti. Helt konkret er antallet af kvindelige ledere stagneret ved 27 pct., mens andelen af kvindelige ledere hos vores nordiske naboer til sammenligning er tæt på 40 pct.

En af forklaringerne på dette kan være, at myten om ligestilling i Danmark længe har spændt ben for dedikerede indsatser. Vi er nemlig ikke så lige, som vi går og tror, da kulturelle normer, samfundsmæssige forventninger, stereotyper og ubevidste fordomme er en del af vores hverdag.

Samler ledere på tværs

Hvis vi skal ændre på udviklingen, er der brug for, at vi løbende undersøger, deler erfaringer og kommer med anbefalinger til, hvordan vi kan styrke kønsdiversiteten. Derfor besluttede UN Women i samarbejde med konsulenthuset Boston Consulting Group (BCG) i 2016 sig for at samle ledere på tværs af erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og samfund i et Gender Diversity Roundtable.

”I BCG ønsker vi at hjælpe og rådgive virksomheder til at opnå deres største potentiale. Derudover har vi også en ambition om at have en positiv indflydelse på erhvervslivet og samfundet generelt. Vi tror på, at der eksisterer et stort uudnyttet potentiale ift. større kønsdiversitet, som kan føre både vores klienter, erhvervslivet og Danmark fremad,” siger Gertie Lærkholm, Managing Partner & Director hos BCG.   

Lokaliseret benspænd

I Gender Diversity Roundtable samles medlemmerne årligt og analyserer ligestilling og kønsdiversitet fra mange forskellige vinkler. De har lokaliseret nogle af benspændene for, hvorfor udviklingen er stagneret, og samtidig fundet frem til talrige af muligheder for at styrke diversitet.

Det har konkret resulteret i 11 rapporter, en bog og et manifest med anbefalinger til beslutningstagere, som også har fået stor mediebevågenhed. 

”Det har været interessant at finde ud af, at vi i Danmark ser os selv som meget ligestillede, og at der eksisterer mange myter om Danmark som frontløber på området. Myten om ligestilling hæmmer indsatsen, da der eksisterer en generel opfattelse af, at det går godt. Eksempelvis viser vores tal fra 2019, at kun 3 pct. af danske mænd mener, at vi har et problem ift. kønsbias,” siger Gertie Lærkholm.

Fundamentale strukturer skal ændres

”Med Gender Diversity Roundtable har vi fundet frem til, hvor vigtigt det er at ændre i fundamentale strukturer for at skabe et miljø og en kultur, hvor der er plads til kvinder på tværs af niveauer,” siger Gertie Lærkholm.

Og hvad er så det næste skridt for at få flere kvinder ind på ledelsesgangene i Danmark? Ifølge BCG, UN Women og medlemmerne i gruppen skal Danmark udvikle og fastholde kvindeligt talent i højere grad. Særlig skal vi fokusere på mellemtrinnet i en kvindes karrierejse, som er der, hvor kvinder udvikles og forfremmes til ledere.

Der skal sættes ind og sørges for, at kvinder ikke falder fra på karrierejsen, men fastholdes. På denne måde får organisationer bygget en stærk ’pipeline’ af kvindelige ledere. Det er næste skridt på rejsen for at styrke kønsdiversiteten i Danmark.

Casen kort fortalt

Konsulenthuset Boston Consulting Group (BCG) og UN Women oprettede I 2016 ’Gender Diversity Roundtable’, der samler ledere på tværs af erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og samfund for at sætte fokus på kønsdiversitet i Danmark. De laver løbende undersøgelser, deler erfaringer og kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan styrke kønsdiversiteten.

Relateret indhold