Digitalisering

Læs alle de gode eksempler fra rådgiverbranchen i #ladosløsedetsammen caseuniverset, der omhandler digitalisering her.

Digitaliseringscases

Fremtidens vindmøllereparatør er robot 

På verdensplan er der de sidste to år blevet opsat et rekordstort antal vindmøller. Det øger behovet for nye løsninger i forhold til vedligehold og reparation. Ny robot skal gøre det arbejde mere sikkert og effektivt. EGGS Design har været med til at bringe robotten fra koncept til produkt.

Coronaprøver.dk gjorde det let at bestille tid til test

Det digitale bureau Adapt var på en samfundskritisk opgave, da de i foråret designede en mere brugervenlig og intuitiv coronahjemmeside, der gav flere danskere adgang til test. Det blev til Coronaprøver.dk, som er blevet benyttet af flere millioner borgere.

En digital indretning af arbejdspladsen giver færre sygedage

30 pct. af arbejdsstationerne i en almindelig vidensbaseret virksomhed bliver ikke brugt. Hvis man i stedet udnytter den plads, kan man både matche medarbejderes behov bedre, reducere økonomiske udgifter og virksomhedens CO2-aftryk. Netop det har arkitektvirksomheden CEBRA hjulpet Energinet med gennem en ny strategi for indretning af Energinets kontorer.

Digitale løsninger skaber bedre indeklima i folkeskolerne

Det er vigtigt at have et godt indeklima i de bygninger, vi færdes i til hverdag, og særligt i folkeskolen er et godt indeklima vigtigt for børns indlæring. Derfor blev de to søsterselskaber Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og New Nordic Engineering sammen med CEBRA Arkitekter hyret ind af Aarhus kommune til at forbedre indeklimaet på fire skoler i kommunen.

Hvordan kan vi bruge droner til at fremtidssikre broer og veje?

Inspektioner af betonkonstruktioner er både tids- og ressourcekrævende. Derfor søgte Øresundsbro Konsortiet hjælp hos ingeniørvirksomheden COWI til at udføre inspektionen af Øresundsbroen ved hjælp af droner. Det har givet nye og bedre perspektiver på betonens tilstand.

I Roskilde gør chatbot borgerservice døgnåbent

Hver dag er mange borgere i kontakt med kommunen. Desværre opstår behovet i mange tilfælde uden for borgerservices åbningstider. Den problemstilling ville Roskilde kommune gerne kigge nærmere ind i, og de indgik derfor i et samarbejde med Deloitte om at skabe den fælleskommunale chatbot, Kiri, efter inspiration fra Norge.

Et stærkt brand og visuel identitet er med til at promovere Danmark som en digital frontløber

Mulighederne for digital vækst er enorme i Danmark. Derfor gik aktører fra både den offentlige- og private sektor sammen i 2018 og skabte Digital Hub Denmark, hvis formål er at gøre Danmark til en europæisk digital frontløber. Undervejs i processen har det digitale designbureau 1508 hjulpet dem med at skabe et stærkt brand og visuel identitet.

Digital overvågning af vandstanden er en del af beredskabet mod oversvømmelser i Vejle Kommune

Gennem et digitalt overvågningssystem får Vejle Kommune oversvømmelsesvarsler på SMS, når de skal forholde sig til vandstanden i havet og de omkringliggende vandløb. Bag systemet står WSP, der deler deres flere hundrede målinger fra landets vandløb på udstillingsplatformen Vandportalen.dk.

Intelligente skraldespande i Vejle Kommune reducerer antallet af tømninger med mindst 30 pct.

Databaseret affaldssortering i kommunerne kan nedbringe antallet af tømninger med mindst 30 pct. Det viser et nyt forsøg i Vejle Kommune, hvor Sweco har testet, hvordan sensorer monteret i 150 af kommunens 900 affaldsspande kan fortælle kommunen, hvornår de skal tømmes.