Digitale løsninger skaber bedre indeklima i folkeskolerne

Det er vigtigt at have et godt indeklima i de bygninger, vi færdes i til hverdag, og særligt i folkeskolen er et godt indeklima vigtigt for børns indlæring. Derfor blev de to søsterselskaber Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og New Nordic Engineering sammen med CEBRA Arkitekter hyret ind af Aarhus kommune til at forbedre indeklimaet på fire skoler i kommunen.

Foto: Getty Images

En ny undersøgelse fra 2021 viser, at CO2-niveauet i folkeskolerne ikke har ændret sig siden en tilsvarende måling i 2009 (Indeklima og trivsel i undervisningsmiljøer – masseeksperimentet, Realdania og DTU, 2021). I 53 pct. af klasserne blev der målt CO2-koncentrationer over Arbejdstilsynets anbefalede grænseværdi. I 18 pct. af klasselokalerne var koncentrationerne endda mere end dobbelt så høje som det anbefalede niveau. Det går ud over børnenes trivsel, og det hæmmer også deres indlæring.

I Aarhus Kommune kan de nikke genkendende til denne udfordring, men de oplever samtidig også, at de mangler den nødvendige vejledning og ekspertise til at kunne løse problemet. Derfor søgte de hjælp hos Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, CEBRA Arkitekter og New Nordic Engineering.

Det er billigere, end du tror

En måde, hvorpå man kan forbedre indeklimaet i folkeskolerne på, er ved at udnytte den eksisterende infrastruktur og de rum, skolen i forvejen har til rådighed.

Den nye viden om, hvordan de fysiske rammer bedre kan udnyttes, er værdifuld.  Der var ganske enkelt mangel på indsigt i, hvordan man bedre kan udnytte rum og plads og således skabe en mere varieret undervisning, bedre arbejdsmiljø og trivsel, ” siger Ulrik E. Fink, adm. direktør hos Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Mange skolebygninger har allerede i dag installeret et system til styring af ventilation, varme og køling, med henblik på at kontrollere indeklimaet. Desværre bliver denne form for data sjældent bearbejdet og brugt til at udnytte hele bygningen som læringsrum, og bruge de lokaler, der har det bedst mulige indeklima.

Hvad er det digitale løsninger kan?

Udover bedre udnyttelse af de allerede eksisterende rum, er der også et stort potentiale i digitale løsninger. Og som en sidegevinst har det også en positiv indvirkning på klimaet.

Digitale værktøjer giver nemlig kommunen mulighed for at benytte både smartere og billigere løsninger - uden at de behøves at investere i tunge, fysiske og dyre løsninger.

”Det interessante i denne forbindelse har været at sammensætte eksisterende løsninger til at løse et nyt formål. Eksempelvis bruges PIR-sensorer oftest til at håndtere indbrudssikring eller lysstyring, men her skulle de bruges til at se i hvilke lokaler der var aktivitet og så koble dette med data om lokalet (størrelse, placering, støjgener, indeklima). Til dette formål og for at skabe et overblik for lærerne over lokalemuligheder, blev der udviklet en specifik app, der kunne guide lærerne til ledige og anvendelige lokaler,” fortæller Ulrik E. Fink og fortsætter

Digitale løsninger understøtter i langt højere grad den løbende grønne omstilling i samfundet og dermed behovet for, at vi alle sammen over tid får en mere bæredygtig adfærd i og omkring bygninger”.

Elever og lærere er selv involveret

Resultatet af samarbejdet har desuden skabt viden om, hvad elever og lærere selv kan gøre for at få et bedre indeklima. Det er nemlig helt centralt i et hvert projektforløb, at det er muligt at bibeholde og skabe forandringerne selv efter endt samarbejde.

Ændret adfærd, som følge af samarbejdet, var noget lærerne på skolerne med stor succes kunne implementere også efter projektet blev afsluttet,”  siger Ulrik E. Fink.

CASEN KORT FORTALT

De rådgivende virksomheder Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, CEBRA Arkitekter og New Nordic Engineering, har hjulpet fire skoler i Aarhus kommune med at forbedre deres indeklima, og dermed øge både trivsel og læring, gennem digitale løsninger.

Relateret indhold