Foto: MCH
09.09.21 AKT Nyheder

Indkaldelse til AKT generalforsamling med endelig dagsorden

Husk, at der den 10. september er frist til tilmelding til AKT's ordinære generalforsamling 2021, som afholdes i Herning den 17. september. Se den endelige dagsorden og download årsrapporten for 2020 og årsberetningen for 2020-2021.

I henhold til vedtægternes § 13, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik

Fredag den 17. september 2021, kl. 11.00
i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 
7400 Herning

med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag, jf. vedtægterne § 13, stk. 3
 6. Valg af bestyrelse (Torben Hansen og Peter Lanng Nielsen er på valg og modtager genvalg)
 7. Valg af formand (Ib Gregers Boers er på valg og modtager genvalg)
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 18
 9. Eventuelt

Ved afstemning på generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed stemmetal i forhold til den indberettede lønsum i det forudgående kalenderår (kontingentgrundlag) med 1 stemme pr. påbegyndt 1 mio. kr. i beregnet årlig lønsum.

Intet medlem kan have mere end 75 stemmer.

Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem, når der foreligger skriftligt fuldmagt. Intet medlem kan dog have mere end 5 fuldmagter.

Regnskab og årsberetning

Længere nede på siden kan du dowloade AKT Årsrapport 2020 og Årsberetning 2020-2021, ligesom du kan hente indkaldelsen til generalforsamling med den endelige dagsorden som pdf. 

Tilmelding til generalforsamling og frokost

Generalforsamlingen begynder kl. 11.00. AKT vil sammen med ATV være vært ved en frokost kl. 12.00, der afholdes samme sted som generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i år i forbindelse med Dansk PersonTransports årsmøde og PersonTransport 2021.

Tilmelding til generalforsamling og frokost bedes af hensyn til det praktiske arrangement venligst ske senest fredag den 10. september 2021 til sekretær Maria Wejendorp på mail mawe@di.dk.

København, den 8. september 2021

Med venlig hilsen

Ib Gregers Boers
Formand

Indkaldelse til generalforsamling i AKT med endelig dagsorden

Hent

AKT Årsrapport 2020

Hent

AKT Årsberetning 2020-2021

Hent
Maria Wejendorp

Maria Wejendorp

Teamleder

 • Direkte +45 3377 3415
 • Mobil +45 6140 0300
 • E-mail mawe@di.dk

Relateret indhold