Foto: Colourbox

05.11.19 ATL Nyheder

Så kom der styr på reglerne for særtransporter

Ventetiden har været lang, men 1. november trådte en ny bekendtgørelse for særtransporter i kraft. Nu er der klarhed om, hvilke regler der gælder. Bekendtgørelsen løser de udfordringer, som branchen pludselig stod med, da politiet ændrede fortolkningen af reglerne for særtransporter, mener ATL.

Politiets nye fortolkning betød, at store stålplader for eksempel ikke måtte ligge ned. De skulle stå på skrå for at begrænse særtransportens bredde. Konsekvensen ville blive, at stålpladerne ikke kunne stables oven på hinanden, og derfor ville man kun kunne køre med én stålplade i stedet for to eller tre. Det ville i sagens natur føre til langt flere særtransporter på vejene og stigende udgifter for virksomhederne.

Med den nye bekendtgørelse er vi tilbage ved den gamle forståelse af reglerne. Gods, der ikke kan deles, må gerne transporteres vandret, hvis bare særtransporten holder sig under 3,30 meter i bredden.

-          Det er positivt for vognmændene, at de ikke skal køre flere gange, men det er også en forbedring for den resterende trafik, som ikke vil blive forstyrret af et højere antal særtransporter på vejene, siger Morten Arnskov Bøjesen, der er konsulent i Transportrådgivningen under ATL.

En anden udfordring opstod, da en domstol konkluderede, at man ikke måtte transportere store armeringsnet på særtransporter. De skulle klippes i stykker og svejses sammen igen på byggepladsen. Det ville føre til et stort ekstraarbejde og naturligvis gøre byggeriet væsentligt dyrere.

-          Med den nye bekendtgørelse er det nu endelig slået fast, at armeringsnet må transporteres som tilladelsesfri særtransport, så længe transporten holder sig under 3,30 meter i bredden, og det har i denne tid med fokus på ”det grønne” langt bedre perspektiver, end at de skulle transporteres enkeltvis, siger Morten Arnskov Bøjesen.

Det seneste halvandet år har særtransporterne haft dispensation til at køre efter den gamle fortolkning af reglerne. Men arbejdet med den nye bekendtgørelse er trukket ud, og det har skabt usikkerhed i branchen.

Ændringerne til bekendtgørelsen kan læses her. 

Medlemmer af ATL er velkommen til at kontakte Transportrådgivningen.

Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3954
  • Mobil +45 2980 3522
  • E-mail moab@di.dk