Foto: Colourbox

03.12.19 ATL Nyheder

Transportør af grise slår alarm: Bøder er ude af proportioner

Hvis dyrlægen på slagteriet finder en gris med en skade, kan der falde store bøder til chaufføren, som har fragtet grisen til slagteriet, og hans arbejdsgiver. - Vi tager naturligvis ansvar for, at der er høj dyrevelfærd under transporten og hjælper også med at frasortere ikke-transportegnede grise ved landmanden. Men det er helt galt, at vi får store bøder for alle gamle og eventuelt skjulte skader på dyrene, når de ankommer til slagteriet, siger Henrik Ringskær, transport- og logistikchef hos SPF-Danmark – landets største transportør af levende grise.

Det er en tidlig morgen hos en svineproducent et sted i Danmark. Grisene skal køres til slagteriet, og de kommer i flokke på 15 for at gå op ad læsserampen til lastbilen. I den korte tid, hvor grisene passerer chaufføren, skal han tjekke, om de halter, om de har brok, og om der er bid i halen. Hvis en gris har en af de nævnte skader eller sygdomme, er den ikke egnet til transport.

Hvis en gris ankommer til slagteriet med skader eller en sygdom, bliver den taget til side af dyrlægen. Og hvis det her vurderes, at grisen ikke var egnet til transport, risikerer chaufføren af svinetransporten og vognmanden at blive mødt med en politianmeldelse.

-          Ansvaret for om grisene er sunde og raske, ligger hos landmanden. Chaufføren kender ikke den enkelte gris’ sygdomshistorie, og når han driver grisene gruppevis og efter alle eksperters anbefalinger, vil der være en risiko for, at der kommer en gris med, som måske ikke er egnet til transport. Vi sorterer grise fra hver dag, og jeg mener, vi kan være stolte af det arbejde, vi udfører, når vi har et niveau, hvor embedsdyrlægen har en anden vurdering hos 0,005 promille af alle grise, siger Henrik Ringskær, transport- og logistikchef hos SPF-Danmark.

Har kørt 50 millioner grise

SPF-Danmark er landets største transportør af levende grise. Hvert år står selskabet for næsten 35.000 transporter af slagtegrise eller søer, og antallet af grise skal tælles i millioner. Det er meget sjældent, at der slipper grise forbi selskabets chauffører, som senere viser sig ikke at være egnede til transport.

Siden 2006 har SPF-Danmark transporteret over 50 millioner slagtegrise. Fødevarestyrelsen anmelder omkring 1 ud af 180.000 grise.  Problemet er, at der er nultolerance og straffen er voldsom, når det sker. Chaufføren risikerer en bøde på helt op til 25.000 kroner, mens vognmanden præsenteres for bøder på 50-100.000 kroner.

-          Kontrollen og sanktionerne er helt ude af proportioner. Man skal huske på, at samtlige grise bliver kontrolleret af en dyrlæge på slagteriet. Hver eneste fejl bliver opdaget, og hammeren falder meget tungt. Det er et enormt pres at lægge på chaufførerne, siger Henrik Ringskær.

ATL og DI Transport: Politikerne bør gribe ind

ATL – Transportens Arbejdsgivere og DI Transport opfordrer politikerne til at få løst problemet hurtigst muligt. En lang række virksomheder er lukket eller solgt de senere år, fordi sanktionerne er så voldsomme. Enten kan de ikke drive virksomheden med overskud, eller fordi de ikke orker at kæmpe mere. Tilbage er 6 virksomheder i Danmark, som kører 95% af slagtegrisene.

-          Vi skal selvfølgelig have høj dyrevelfærd i Danmark, men der skal også være proportioner i tingene. Chaufføren og vognmanden har ikke nogen interesse i at tage en gris med til slagteriet, som ikke er egnet til transport. De tjener så godt som intet på det. Men der sker fejl i ganske få tilfælde, og der vælger man at straffe både forkert og for hårdt, siger Rune Noack, seniorchefkonsulent i DI Transport.

Samtidig kan det på sigt blive meget vanskeligt at finde chauffører, hvis de skal leve med risikoen for at miste halvanden månedsløn på grund af en enkelt fejl.

-          Det her er både et spørgsmål om mangel på proportionalitet og en risiko for, at erhvervet til sidst ikke kan rekruttere chauffører. Derfor er der brug for at få set på reglerne, siger Lars William Wesch, branchedirektør i ATL.

3F Transport, der organiserer chaufførerne, er også bekymrede. Næstformand for 3F Transport Flemming Overgaard, sagde i sidste uge til 3F’s blad, Fagbladet, at det er afsenderen af dyrene – landmanden – der bør være ansvarlig.

-          Det er urimeligt at forlange, at chaufføren skal kunne identificere om en gris er transportegnet og urimeligt med høje bøder. Chaufførerne har jo ikke den samme dyreindsigt som veterinærer, der har væsentlig længere tid med det enkelte dyr eller landmænd, der jo har gået op og ned af alle dyrene, siger Flemming Overgaard.

Manglende retssikkerhed

Et selskab som SPF-Danmark kan ikke undgå at ramme ind i den højeste bødetakst. Det sker nemlig, hvis selskabet har fået to indskærpelser fra Fødevarestyrelsen. Når man kører 35.000 transporter om året er to indskærpelser ikke alverden. Indskærpelserne bliver heller ikke forældede.

Da veterinærvidenskab og især transportegnethed ikke er nogen eksakt videnskab, opstår der næsten altid uenigheder i straffeprocessen. Det skyldes, at grundlaget ofte kun beror på en enkelt embedsdyrlæges vurdering på det tidspunkt, hvor grisen blev leveret på slagteriet. Derfor har både anklager og forsvarer brug for at stille spørgsmål til fagdyrlæger med speciale i grise for at kunne vurdere, om chaufføren burde have afvist grisen ved læsning.

Sagerne er ofte komplicerede, og det kan tage op til fem år, før en sag er færdigbehandlet.

-          Det er helt urimeligt at sætte chauffører og virksomheder i den situation, siger en ærgerlig Henrik Ringskær, som efterlyser proportionalitet i bøderne og forståelse for den svære opgave, som chaufførerne udfører i dagligdagen.

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk