FOTO: Colourbox

06.11.20 ATL Nyheder

Vejledning om godstransport i Nordjylland

I forbindelse med de nye retningslinjer for syv nordjyske kommuner, har Transportministeriet fredag den 6. november udsendt en opdateret vejledning specifikt rettet mod godstransporten.

Vejledningen angiver blandt andet hvilke såkaldte kritiske funktioner der berettiger til, at chauffører bosiddende i de syv kommuner kører gods uden for området. Som hidtil gælder, at der frit kan køres gods ind og ud af de syv kommuner og igennem de syv kommuner, mens man på opfordring fra myndighederne kun i særlige tilfælde bør anvende chauffører med bopæl i de syv kommuner til at køre uden for området.

Kom gerne med kommentarer til ATL, hvis der er situationer eller problemstillinger, som i ønsker taget op. ATL og DI Transport afholder endvidere et webinar om situationen mandag den 9. november kl. 14.30.

Vejledningen kan læses her.

Relateret indhold