FOTO: Colourbox

18.03.20 ATL Nyheder

Forcemajeure-initiativer på vejtransportområdet

Færdselsstyrelsen har fra dags dato udsendt dette nyhedsbrev.

I medfør af § 12 f i Lov nr. 208 af 17. marts 2020 om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, og efter forhandling med transportministeren, er der i dag udstedt en bekendtgørelse, som indfører forskellige tiltag på vejtransportområdet.

Færdselsstyrelsen vil i det følgende vejlede om de forskellige tiltag.

Forlængelse af visse kategorier af kørekort og beviser
Bekendtgørelsen forlænger gyldigheden af visse kategorier af kørekort, samt beviser til brug i vejtransporten.

Det betyder, at indehaverne af disse kategorier af kørekort og beviser automatisk får forlænget gyldigheden via bekendtgørelsen. Der skal altså ikke udstedes et nyt kort eller bevis.

Myndighederne, herunder kommunerne, skal ikke foretage sig noget i forhold til disse forlængelser af beviser, da de følger direkte af bekendtgørelsen.
Indehaverne må ved en eventuel kontrol henvise til denne bekendtgørelse.

Forlængelse af gyldigheden på visse kategorier af kørekort
Hvis gyldighedstiden på et kørekort til følgende kategorier udløber i perioden 1. marts 2020 til 30. april 2020 forlænges gyldighedstiden for disse kategorier frem til den 31. august 2020:
· C1
· C1/E
· C
· C/E
· D1
· D1/E
· D
· D/E

Det samme gør sig gældende for kørekort til erhvervsmæssig personbefordring
Vær opmærksom på, at forlængelsen udelukkende gælder for kørsel i Danmark og frem til bekendtgørelsen ophæves den 31. august 2020!

Forlængelse af gyldighedstiden for et chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Hvis gyldighedstiden på et chaufføruddannelsesbevis udløber i perioden 1. marts til 30 april 2020, forlænges gyldighedstiden til den 31. august 2020.

Vær opmærksom på, at forlængelsen udelukkende gælder for kørsel i Danmark og frem til bekendtgørelsen ophæves den 31. august 2020!

Forlængelse af gyldighedstiden for et uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Hvis gyldighedstiden for et uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farlig gods udløber i perioden 1. marts til 30. april 2020 forlænges gyldighedstiden til den 31. august 2020.

Vær opmærksom på, at forlængelsen udelukkende gælder for kørsel i Danmark og frem til bekendtgørelsen ophæves den 31. august 2020!

Forlængelse af gyldighedstiden for et sikkerhedsrådgiverbevis
Hvis gyldighedstiden for et sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farlig gods udløber i perioden 1. marts til 30 april 2020 forlænges gyldighedstiden til den 31. august 2020.

Vær opmærksom på, at forlængelsen udelukkende gælder for kørsel i Danmark og frem til bekendtgørelsen ophæves den 31. august 2020!

Ophævelse af forbud mod chaufførudlån
Godskørselslovens § 6a, stk. 1 sættes midlertidigt ud af kraft, så der tillades udlån af chauffører mellem virksomheder med tilladelse til godskørsel for fremmed regning efter § 1, stk. 1 i lov om godskørsel.
Vær opmærksom på, at denne ordning udløber 30. marts 2020!

Midlertidig ophævelse af regler om kvalifikationskrav og uddannelse for varebilschauffører
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport er samtidig blev ændret, således at reglerne om kvalifikationskrav og uddannelse for varebilschauffører midlertidigt er blevet ophævet. Dermed bliver det muligt for personer med kørekort til personbil at fungere som varebilschauffører uden yderligere uddannelse.

Varebilsvognmanden skal dog fortsat have en godskørselstilladelse til den enkelte varebil.
Reglen om kvalifikationskrav og uddannelse af varebilschauffører vil blive genindført, når situationen omkring coronavirus er stabiliseret.

Læs mere her.