FOTO: ColourBox

06.04.20 ATL Nyheder

Sådan gør du, hvis svendeprøven ikke kan gennemføres

Hvis det ikke er muligt at gennemføre en svendeprøve på grund af COVID-19 krisen, er det blevet muligt at udstede svendebeviset administrativt. Det skriver Transporterhvervenes Uddannelser (TUR) i et notat. Tiltaget er vedtaget som følge af nødloven på området.

Hvis skolerne ikke kan gennemføre svendeprøverne har TUR oplistet følgende muligheder:

1) Det faglige udvalg vil efter indstilling fra skolen udstede et administrativt svendebevis, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- eleven/lærlingen har mindre end 3 måneder tilbage af uddannelsestiden

- skolen indstiller, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål

- der foreligger afsluttende praktikerklæring fra virksomheden.

Dette gælder dog kun for elever, der er i gang med deres svendeprøvemodul (som typisk er på ca. 4 uger), og for elever der er indkaldt til svendeprøvemodulet med start inden den 1. april.

2) Elev og virksomhed kan i enighed vælge at forlænge uddannelsesaftalen, indtil svendeprøven kan afholdes. Forlængelsen skal ske ved at udfylde et tillæg til uddannelsesaftalen, som sendes til (skolen/medarbejder). Det skal ske, inden den nuværende uddannelsesaftale udløber. Hvis tidspunktet for svendeprøven endnu ikke er fastlagt, foreslår TUR, at uddannelsesaftalen højst forlænges med (1-3) måneder.

3) Hvis der ikke kan udstedes et administrativt svendebevis, kan eleven/lærlingen optages i skolepraktik efter uddannelsesaftalens udløb, og indtil der kan afholdes svendeprøve. Det gælder rent undtagelsesvist også uddannelser, hvor der ellers ikke er skolepraktik.