FOTO: Colourbox

22.06.20 ATL Nyheder

Politisk aftale ensretter deltagergebyr på AMU-kurser

Medarbejdere i transportbranchen, der har en videregående uddannelse, kan i fremtiden deltage på AMU’s certifikatkurser med samme deltagergebyr som deres ufaglærte og faglærte kollegaer. Tidligere har deltagergebyret været væsentligt højere.

Regeringen indgik den 17. juni en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om i 2020 og 2021 at sikre ens deltagerbetaling for alle medarbejdere på AMU’s certifikatkurser. Initiativet skal medvirke til at sikre den nødvendige omstilling på arbejdsmarkedet.

Initiativet afventer, at der fremsættes det nødvendige aktstykke i Folketinget.

- Aftalen er meget velkommen. Vi har brug for alle, der vil arbejde inden for branchen. Det høje deltagergebyr har stoppet nogle med en videregående uddannelse, som ønskede at uddanne sig til et job i transportbranchen, siger Lars William Wesch, direktør i ATL.

Initiativet vil ikke ændre deltagerbetalingen for medarbejdere med en videregående uddannelse, hvis der ikke er tale om certifikatkurser.

Deltagerbetalingen på AMU’s certifikatkurser udgør typisk 126 kr. pr. kursusdag. Udbyderne har dog mulighed for at opkræve en merpris, hvis der er tale om en særlig tilrettelæggelse, som medfører ekstraudgifter.