27.02.24 ATL Nyheder

Særforløb: Tag de første CO2-skridt sammen med ATL

Kom godt i gang med virksomhedens CO2-beregninger og få hjælp undervejs fra erfarne klimarådgivere og adgang til netværk med andre transportvirksomheder.

Efterspørgslen efter CO2-data fra kunder og leverandører er blevet en del af hverdagen eller vil blive det snart for de fleste virksomheder. Det gælder naturligvis også de fleste transportvirksomheder. Både EU-lovgivning, markedskræfter og omverdenens generelle fokus på klima sætter sit præg på udviklingen og gør det nødvendigt at forholde sig til CO2-regnskaber.

Derfor er jeg glad for, at ATL -Transportens Arbejdsgivere netop har indgået et samarbejde med Klimaklar om et særforløb målrettet vores medlemmer.

Særtilbuddet er opbygget omkring seks onlinemoduler på den digitale platform, Klimaklar Produktionsvirksomhed.dk, fire netværksmøder, hvor deltagerne udveksler erfaringer i selskab med en klimarådgiver samt muligheden for rådgivningssamtaler med en klimarådgiver.

Vi har i øvrigt fået to af vores medlemsvirksomheder, Johs. Sørensen & Sønner A/S og Vendelbo Spedition A/S til at pilotteste Klimaklar Produktionsvirksomhed.dk og her har reaktionen været positiv. Værktøjskassen, der nu er åben for transportvirksomhederne, er bestemt brugbar.

Var du ikke blandt de mange deltagere på vores webinar om samme emne i går, hvor Vendelbo Spedition A/S blandt andet fortalte om deres oplevelse af Klimaklar, kan du se webinaret her.

Jeg vil også opfordre dig til at læse mere om særforløbet her og tilmelde din virksomhed, hvis du vil i gang med et CO2-regnskab. 

Første møde i særforløbet afholder vi den 19. marts. Hvis I vil sikre jer en plads, så skynd jer at klikke ind her og tilmeld. Sammen bliver vi Klimaklar.

Relateret indhold