FreePik.com
05.04.24 DI Bilbranchen Nyheder

Færre forbrugere fik medhold i ankenævnet i 2023

Der var medhold til forhandlere og værksteder i op i mod halvdelen af klagerne.

Ankenævnets årsberetning for 2023 viser, at et år præget af stigende aktivitet i bilbranchen med flere solgte nye og brugte biler, konsolidering og usikkerhed om fremtidige distributionsmodeller også gav aktivitet i ankenævnet. I 2023 modtog ankenævnet således i alt 639 klager, hvilket er 112 flere end i 2022 svarende til en stigning på over 20 procent.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er fra 2022 til 2023 dog faldet med 18 dage fra 119 dage til 101 dage regnet fra klagens oprettelse til sagens endelige afgørelse i ankenævnet. Ses der bort fra de 20 procent mest tidskrævende sager, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 2,7 måneder i 2023.

Mere end en tredjedel af alle klagesager blev i 2023 afsluttet i den indledede proces, og resten gik videre nævnsbehandling.

I forhold til 2022 er forbrugernes andel af sager med hel eller delvis medhold faldet, mens andelen af sager, hvor forhandlerne og værkstederne fik medhold i 2023, er steget. Helt præcist fik virksomhederne medhold i 44,6 pct. af sagerne i nævnet. Der er tale om en stigning på næsten 6 pct.

Det er DI Bilbranchens anbefaling, at man gør sig den ulejlighed at besvare en klage grundigt og dokumentere sine argumenter med f.eks. arbejdskort, mailkorrespondance, testudskrifter osv. Hos DI Bilbranchens branchejuridiske medlemsservice, som kender til ankenævnets praksis, kan man endvidere få rådgivning om sagen med henblik på at få afsluttet ”tabersager” og undgå sagsomkostninger eller hjælp til at få sagen afsluttet med det bedst mulige resultat.

Relateret indhold