FreePik.com
07.05.24 DI Bilbranchen Nyheder

Ny praksis for dokumentation for udførsel ved eksport af køretøjer

Fremover vil man kunne få udbetalt eksportgodtgørelse, selvom et køretøj ikke er solgt til eksport i forbindelse med udførslen, og selvom køretøjet ikke udføres med henblik på anvendelse af køretøjet i udlandet.

Motorstyrelsen ændrer praksis på grundlag af en afgørelse fra Landsskatteretten af 6. december 2023. Afgørelsen er offentliggjort som SKM2024.27.LSR på skat.dk/afgørelser.

Landsskatteretten har ved afgørelsen slået fast, at retten til at få udbetalt eksportgodtgørelse ikke er betinget af, at køretøjet udføres varigt til udlandet. Der kan heller ikke stilles krav om, at der skal ske salg af et køretøj til eksport, uanset om den, der anmoder om eksportgodtgørelsen, driver erhverv med salg af køretøjer til eksport eller ej.

Landsskatteretten har med afgørelsen af 6. december 2023 underkendt Motorstyrelsens hidtidige praksis. I anmodningssager om eksportgodtgørelse har Motorstyrelsen i forbindelse med udførslen af køretøjet indtil nu stillet krav om dokumentation for salg til eksport eller dokumentation for anden form for anvendelse i udlandet, fx i form af en indregistrering. Det vil sige, at Motorstyrelsen har genopkrævet eller givet afslag på udbetaling af eksportgodtgørelse, hvis det ikke var dokumenteret, at køretøjet var solgt til eksport i forbindelse med udførslen eller i øvrigt var udført med henblik på anvendelse i udlandet.

Fremadrettet vil det ikke være et krav, at et køretøj anmeldt til eksport er solgt i forbindelse med udførslen, eller at det er udført med henblik på anvendelse i udlandet.

Det skal fortsat være dokumenteret, at køretøjet rent faktisk er blevet udført her fra landet, ligesom de øvrige betingelser for eksportgodtgørelse er uændrede.

Selvanmelderordningen på eksportområdet ophørte pr. 1. juli 2020. Afgørelsen fra Landsskatteretten og ændringen af praksis har derfor alene betydning fremadrettet i sager, hvor borgere og virksomheder anmelder et køretøj til eksport via Motorregistret.

Den videre proces og mulighed for genoptagelse

Motorstyrelsen forventer i løbet af 2024 at udsende et styresignal, som fastlægger praksis for dokumentation for udførsel af køretøjer anmeldt til eksport.

Det vil desuden fremgå af styresignalet, i hvilke tilfælde der kan ske genoptagelse af sager, hvor Motorstyrelsen har genopkrævet eller givet afslag på eksportgodtgørelse, fordi køretøjet ikke var solgt til eksport i forbindelse med udførslen eller i øvrigt var udført med henblik på anvendelse i udlandet.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold