04.09.23 DI Bilbranchen Nyheder

Relevante prisindeks til skadesområdet

Bilbranchen har samlet en række offentlige prisindeks, så din bilvirksomhed bedre kan følge prisudviklingen for skadesværksteders typiske driftsomkostninger.

Flerårige aftaler mellem skadesværksteder og forsikringsselskaber kan følge et prisindeks, som regulerer priserne i aftalen, for at afspejle udviklingen i værkstedets driftsomkostninger. Bilbranchen har sammen med DI samlet en række forskellige prisindeks, som medlemmer kan anvende i deres individuelle forhandlinger med forsikringsselskaberne.

- Vi tager dette initiativ for at klæde vore medlemmer bedst muligt på i deres forhandlinger med forsikringsselskaberne. Forhåbentlig vil de mange officielle og veldokumenterede data styrke deres muligheder for at sikre fair betaling for deres skadesarbejde, siger Thomas Møller Sørensen fra Bilbranchen i DI.

De forskellige indeks beskriver prisudviklingen på en række forhold, der kan være relevante for det enkelte værksteds udvikling i driftsomkostninger, eksempelvis i forhold til el, gas, vand, reservedele og brændstoffer.

Indeksene bygger i høj grad på Danmarks Statistiks nettoprisindeks, der er et udtryk for udviklingen i salgsprisen overfor forbrugerne, når skatter og afgifter trækkes fra. Denne prisudvikling er ikke nødvendigvis i fuld overensstemmelse med de priser, værkstederne betaler. På længere sigt må der dog forventes en god sammenhæng mellem prisudviklingen for forbrugere og den for værksteder, hvorfor nettoprisindekset vurderes at være en af de bedst tilgængelige datakilder, for at følge en historisk prisudvikling.

Det er vigtigt at bemærke, at listen med prisindeks er en bruttoliste af forskellige prisindeks, som Bilbranchen mener kan være retvisende for samarbejdet mellem skadesværksteder og forsikringsselskaber. Disse to parter kan således på frivillig basis vælge at benytte prisindeksene i deres samarbejde.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold