De fire nordiske søsterorganisationer var samlet i Industriens Hus den 28. februar 2024.

DI Bilbranchen
29.02.24 DI Bilbranchen Nyheder

”Det fixar vi på ett annat sätt i Sverige …”

DI Bilbranchen var denne gang vært for et nordisk møde med repræsentanter fra vores søsterorganisationer i Finland, Norge og Sverige. Som altid gav dagen rigeligt med inspiration til vores rådgivning såvel som det politiske arbejde.

De fire bilorganisationer havde før mødet aftalt, at der denne gang skulle være fokus på branchejura, eftermarkedsudviklingen samt de overordnede politiske udfordringer. Alle organisationer var derfor repræsenteret med eksperter for områderne og en stor del af dagen foregik i adskilte sessioner, hvor eksperterne indenfor områderne kunne styrke deres personlige netværk samt gå i dybden med særlige udfordringer for deres områder.

I juragruppen var der særligt fokus på erfaringer med agentmodeller, nye forhandlerkontrakter samt nyeste forbrugerlovgivning. I eftermarkedsgruppen havde drøftelserne fokus på erfaringer med digitalisering af skadesområdet, relationerne til forsikringsselskaberne samt brug af brugte reservedele. Direktørgruppen brugte meget tid på at gennemgå konkrete politiske udfordringer i de enkelte lande samt initiativer til nye medlemsservices med henblik på at inspirere hinanden til lignende initiativer.

- Vores nordiske møder har været en tradition i en del år efterhånden, og giver hver gang faglig inspiration og et værdifuldt netværk for medarbejderne. Vi kan i Danmark lære meget af vores nordiske kolleger - særligt i forhold til branchesamarbejdet om digitale salgsplatforme. Omvendt fornemmede jeg, at eksempelvis vores initiativ i til at samle forhandler- og mærkeforeningerne i en ERFA-gruppe var noget, man var inspireret af i de andre nordiske lande”, siger direktør Thomas Møller Sørensen, DI Bilbranchen.

DI Bilbranchens søsterorganisationer i Norden er Autoalan Keskusliitto i Finland, Motorbranschens Riksförbud i Sverige samt Norges Bilbransjeforbund i Norge.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold