Sandwichfacader med brændbar isolering

Bulletin no. 9 opstiller forudsætninger for at anvende isoleringsmateriale, der ikke er mindst klasse D-s2, d2 (brandbar), uden at gå på kompromis med brandsikkerheden. Bulletinen er udarbejdet på baggrund af brandtest i fuld skala af udsnit af en facadevæg, udført på Dansk Brandteknisk Institut. Resultaterne fra dette forsøg har ført til den konklusion, at man med simple lokale tiltag effektivt kan afdække isoleringen med de ringere brandegenskaber ved bl.a. at anvende kantisolering af stenuldsisolering.