20.02.24 Betonvareforeningen Nyheder

Byens Vildt Grønne Gulv 2024: Nye perspektiver på biodiversitet

Byens Gulv blev i 2024 gennemført i et nyt format, på en ny lokalitet, men stadig med inspirerende og relevante indlæg.

Konferencen blev i år præsenteret i et kortere format som en forsmag på en heldagskonference igen i 2025. Det overordnede tema for dagen var biodiversitet, og hvordan vi balancerer det med andre arealbehov som klimatilpasning, sundhed og mennesker.

Keynote på dagen var Allesandra Ricetti fra Amsterdam Kommune, der sammen med en række eksperter har været med til at gennemføre projektet ”BiodiverCITY – a matter of vital soil”, der handler om at indtænke levende jord, og hvordan man regenerer/revitaliserer den i byplanlægning.

Flere spændende indlæg

Der var også indlæg af Amanda Fehler Vallgårda, CONCITO, med titlen ”Hvilken rolle har arealanvendelsen i byerne for biodiversitet?” og Stine Poulsen, Stadsgartner i Frederiksberg Kommune, der fortalte om ”Natur og biodiversitet i kommuneplanlægningen”.

Det overordnede budskab fra dagen var klart: en sund jord er afgørende for både dyre- og plantelivets trivsel samt for jordens evne til tilbageholdelse af vand. Der blev diskuteret koncepter som grønne kiler, korridorer og ’slanger’ i byerne, som skal fremmes til fordel for både dyr og mennesker. Disse grønne områder kræver samarbejde på tværs af kommunegrænser og en forståelse for, at sammenhæng både over og under jorden er afgørende for et bæredygtigt miljø.

Men hvordan kan belægningssten bidrage til denne løsning?

Betonvareforeningen står overfor opgaven med at præsentere løsninger, der bidrager til at forbedre jordens sundhed i byområderne, optimere jordens evne til tilbageholdelse af vand og skabe et miljø, hvor liv i jorden kan trives.

Dette mål kan nås ved hjælp af velkendte teknikker som permeable belægninger samt udviklingen af nye byrumsløsninger, der skal udvikles i tæt samarbejde med kommuner og andre bygherrer. I Betonvareforeningen er vi fast besluttede på at fortsætte vores arbejde med dette vigtige emne, og vi ser frem næste års Byens Gulv-konference i 2025, hvor vi vil fortsætte diskussionen og følge op på dette tema.

Om Byens Gulv

Af lektor Torben Dam, Københavns Universitet

En lang række organisationer samlede i 2013 repræsentanter fra en række af fagdiscipliner om deres fælles interesse for byen. Byens Gulv blev en metafor, i et forsøg på at finde en betegnelse, der pegede på det, der samler og ikke en metafor, der automatisk leder tanken hen på én disciplin. De sidste ti år vidner om fokus på strømninger og prioriteringer i samfundet. Nye udfordringer med klima, forbrug og biodiversitet ændrer nu vores konference. Konferencen med aktører, der har interesse og indflydelse på byens rum flytter til København i 2024 efter 10 år på Nyborg Strand.

Relateret indhold