CODAN i Køge

Torben Eskerod
18.10.23 Dansk Beton Nyheder

Konference d. 9 nov.: Bruges der for mange materialer i bygge- og anlægsprojekter?

Der pågår en livlig debat i medierne om materialeforbruget i bygge- og anlægssektorens projekter. Et grønnere og mere bæredygtigt byggeri, uanset om det drejer sig om bygninger eller om anlæg, kræver, at vi bruger så få ressourcer som muligt.

Der har rejst sig en debat, hvor der fra flere sider peges på, at ressourceforbruget er unødigt højt med overdimensionering, for høje omkostninger og for højt klimaaftryk til følge.

Flere virksomheder og organisationer har blandet sig i debatten, og der er ikke enighed om, hvor stort problemet er, ej heller hvad de væsentligste årsager til overforbruget er.  Det er også en problemstilling, som er et af omdrejningspunkterne for drøftelserne i Byggeriets Handletank for Bæredygtighed.

Spørgsmålet er, hvad der er op og ned i diskussionen. Det sætter DI Byggeri og Dansk Beton fokus på ved denne minikonference. Der er behov for dialog og samarbejde for at komme ind til problemets kerne.

På konferencen kan du bl.a. høre oplæg fra adm. direktør i Rambøll Danmark A/S, Ib Enevoldsen, bæredygtighedschef I CG Jensen A/S, Poul-Erik Olsen, og teknisk chef i CRH Concrete A/S, Lars Reimer. Se det fulde program og tilmeld dig gratis nedenfor. 

Fakta om konferencen: Bruges der for mange materialer i bygge- og anlægs-projekter?

Tid

D. 9. november kl. 12:00 - 16:00

Sted

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

Relateret indhold