25.11.20 Dansk Beton Pressemeddelelser

Fremtidens beton er bæredygtig

En samlet betonbranche har gjort status et år efter lanceringen af betonbranchens roadmap mod 2030: Målet om halvering af CO2-udledning fra betonbyggeri inden for de næste 10 år er realiserbart. Men kræver regulering.

For et år siden gav Dansk Beton og en samlet betonbranche hinanden håndslag på 35 konkrete bud på, hvordan man i bygge- og anlægsprojekter kan halvere CO2-udledningen for beton inden for 10 år. I går samledes branchen til konferencen Made in Sustainable Concrete til status.

- Det, der står tilbage her et år efter lanceringen af Bæredygtig Beton Initiativet, er, at en samlet betonbranche kalder på rammer og krav fra politisk hold for at nå i mål. Viljen er der, men efterspørgslen på bæredygtig beton mangler ganske enkelt, og derfor efterlyser vi lovgivning på området, siger Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton - interesseorganisation for 47 betonvirksomheder, der tilsammen beskæftiger 6.000 medarbejdere i Danmark.

Hollandsk forbillede

Beton er kommet for at blive, og der bliver ikke mindre af den i fremtiden. Derfor skal den være bæredygtig og anvendes med omtanke. Sådan lød betonbranchens fælles budskab til konferencen, der også bød på inspiration fra udlandet. Blandt andet fra Holland - et af foregangslandene, når det gælder politisk regulering af bæredygtig beton i byggeri. 

- Holland har arbejdet med genanvendelse og genbrug i mere end 10 år og har som et af de første lande stillet krav til CO2-udledningen fra byggeri og anlæg. Det har helt konkret givet markante reduktioner af CO2-udledningen fra betonfremstilling i Holland, påpeger Dorthe Mathiesen og tilføjer, at også Norge har gode erfaringer.

Regulering nødvendig for at nå i mål

Byggebranchen i Danmark står for ca. 30% af dem samlede CO2-udledning herhjemme, heraf stammer ca. 10% fra fremstilling af materialer og opførelse af bygninger og anlæg. Beton står for en væsentlig andel af den udledning, og derfor er en markant reduktion af betonbranchens udledning nødvendig. Især fordi efterspørgslen på beton og cement globalt er stigende pga. urbanisering, befolkningstilvækst og behov for klimatilpasningsløsninger i beton.

- Vi har en bunden opgave i betonbranchen. Vi skal finde løsninger, som bringer CO2-udledningen markant ned, og det kan vi kun gøre gennem samarbejde og vidensdeling. Gårsdagens konference var med til at styrke rammerne for arbejdet fremover, og der var enighed om, at næste skridt er at få skabt akut, obligatorisk og bindende regulering for at motivere efterspørgslen på bæredygtig beton i byggebranchen. Eksempelvis med politiske krav til udledt CO2/m2/år i byggeriet. Den anbefaling er allerede afleveret i Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg, nu mangler vi blot, at politikerne implementerer anbefalingerne, afslutter Dorthe Mathiesen.

Om konferencen

”Made in Sustainable Concrete” satte fokus på betonbranchens visioner om grøn omstilling af byggeriet. 200 deltagere fra alle byggeriets parter lyttede til og diskuterede politiske, faglige, æstetiske bud på, hvordan betonbranchen løser den bundne opgave om at reducere CO2-udledning med 50% inden for de næste 10 år. Konferencen fandt sted torsdag den 26.11. hos IDA i København og var arrangeret i samarbejde mellem Branchesammenslutningen Dansk Beton, Dansk Betonforening, InnoBYG og Aalborg Portland.

Birgitte Theresia Henriksen

Birgitte Theresia Henriksen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4712
  • Mobil +45 2928 7786
  • E-mail bith@di.dk

Relateret indhold