Pressemeddelelser

Pressehenvendelser skal ske til kommunikationsansvarlig, Ann-Katrine Lloyd Westphall, mobil 22 99 16 31 / alj@di.dk eller chef for Dansk Beton, Dorthe Mathiesen, telefon 72 16 02 64 eller mobil 20 40 94 46 / dma@di.dk