Dansk Beton

Betonarkitektur-idéen 2023

Emma Stern Nielsen og Johan Oliver Dino fra Det Kongelige Akademi vandt Betonarkitektur-idéen 2023 for deres projekt Det Introverte Hus. De øvrige nominerede var Tobias H. Rasmussen og Asger Berthelsen samt Anna Sørensen og Felix Lollike Knowlton.

Vinderne af Betonarkitektur-idéen 2023 Emma Stern Nielsen og Johan Oliver Dino fra Det Kongelige Akademi.

Foto: Torben Eskerod

Det er tredje gang, at Dansk Beton i samarbejde med arkitektskolerne afholder konkurrencen Betonarkitektur-idéen for studerende på Det Kongelige Akademi og Arkitektskolen Aarhus.

Målet med Betonarkitektur-idéen er at sætte fokus på behovet for nyskabende måder at bruge beton mere bæredygtigt på. Fra nye måder at designe, fremstille, forarbejde, transformere, optimere og benytte beton på til nytænkning af, hvordan beton nedbrydes og genanvendes.

Det Introverte Hus

Foto: Emma Stern Nielsen og Johan Oliver Dino

Vinder: Det Introverte Hus

Udarbejdet af Emma Stern Nielsen, Det Kongelige Akademi, Arkitektur og Johan Oliver Dino, Det Kongelige Akademi, Bosætning, Økonomi og Tektonik.

I et industrikvarter i Nykøbing Falster ligger et nedlagt frølager. Den gamle betonbygning har en stor arkitektonisk kvalitet, men står til at blive revet ned. I projektet skubber man til grænser for, hvad man bevarer trods bygningens programskifte – i dette tilfælde fra ubeboelig lagerhal til et boligkompleks.

I det Introverte Hus er betonkonstruktionen bygningens historiske ramme, hvor materialets mange konstruktive og æstetiske potentialer eksponeres og danner rammen for en indre bosætning. Det indre etableres i ly af fortiden med tilføjelsen af enkle nye materialer, der former boligens nære rum og den fælles centrale lysgård.

Der er lagt stor vægt på fleksibilitet og individuelle behov i det daglige, men også over en længere levetid – i bygningens fulde skala og ned til den enkelte bolig. Bevaring af eksisterende beton handler især om optimal udnyttelse af allerede brugte ressourcer, men også om at bevare noget arkitekturhistorie.

Emma Stern Nielsen udtaler: ”Vi har taget udgangspunkt i en gammel betonbygning fra 70’erne i Nykøbing Falster, som på trods af en fortid som frølager fremstår med mange fine, arkitektoniske detaljer. Vi synes, bygningen skal bevares, både på grund af arkitektoniske værdier og historie, og vi vil gerne bevise, at det kan den trods stort programskifte”.

Stormflod

Foto: Anna Sørensen og Felix Lollike Knowlton

Nomineret: Stormflod

Udarbejdet af Anna Sørensen og Felix Lollike Knowlton, Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Teknologi.

Projektet Stormflod udfordrer konventionelle boformer i form af et beboeligt dige af beton i en større kystbeskyttelsesplan. Boligen er beregnet til at modstå nutidens oversvømmelser, fremtidens havvandsstigninger og til at beskytte eksisterende byggeri. Projektet ønsker at øge bevidstheden om klimaforandringer og sætte fokus på innovative og bæredygtige løsningsforslag med materialet beton.

Projektet er sted- og tidløst og gør op med tanken om at bygge en separerende mur imellem byen og havet for at beskytte byen mod oversvømmelser samt havvandsstigninger. I stedet integreres byen og beskyttelsen, og dermed sløres en ellers skarp fysisk og æstetisk tærskel. Med udsigt til op imod to meters stigning i havniveauet i år 2100 er “Stormflod” med til at skabe nye typer af maritime boliger og beskytte eksisterende.

Anna Sørensen udtaler: ”Målet har været at vise, hvordan beton kan være med til at imødegå virkningerne ved havstigninger samt dokumentere, at beton er det helt rigtige materiale til det formål. I vores øjne har beton helt klart en fremtid som materiale – også når det gælder æstetiske hensyn”.

Byens Museum

Foto: Tobias H. Rasmussen og Asger Berthelsen

Nomineret: Byens Museum

Udarbejdet af Tobias H. Rasmussen og Asger Berthelsen, Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur.

Byens Museum er en transformation af et eksisterende historisk museum i Cluj-Napoca, Rumænien, samt en museumstilbygning og et overordnet helhedsgreb af området. Med udgangspunkt i Cluj-Napocas konfliktfyldte historie er projektets intention at skabe et synligt og offentligt tilgængeligt museum, hvor byens samlede historie får en ligevægtig berettigelse.

Projektet arbejder med en betragtning om, at nedrivning af historiske bygninger medfører en manglende bevidsthed omkring de forskellige perioder, byen er sammensat af. Derfor gør projektet brug af materiel fra nedrevne bygninger til anlæggelsen af en gårdbelægning, som dels binder museumsbygningerne sammen, og dels bliver en mosaik af byens historie.

Endvidere genbruger projektet betonsøjler til konstruktionen i museumstilbygningen, der giver de besøgende oplevelsen af at være omfavnet af den historie, deres by står på.

Tobias Rasmussen udtaler: ”Vi har på baggrund af et samlet bachelorprojekt for vores hold valgt at arbejde med et projekt i den rumænske by Cluj-Napoca. Vi ønsker at knytte bånd mellem det gamle og det nye i en by, hvor man både møder traditionel østeuropæisk byggekultur og den vestlige kulturs fremmarch”.

Birgitte Theresia Henriksen

Birgitte Theresia Henriksen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4712
  • Mobil +45 2928 7786
  • E-mail bith@di.dk