Dansk Beton

sØnæs Klimapark

Sønæs er et afvandet grønt område uden for Viborg. Området har en størrelse på cirka 7.5 hektar. Indtil 2012 var der fodboldbaner. Nu er området omdannet til en stor rekreativ klimapark, hvor beton er det gennemgående materiale.

Klimaforandringerne kalder på klimaløsninger, som ikke kun er funktionelle men også kan integreres i omgivelserne og bringe merværdi. I den forbindelse er sØnæs med sine 10 hektar rekreativ park et prisværdigt projekt, hvor man både har klimasikring, rensedam og rekreativt anlæg i én løsning. Et visionært projekt med læring for mange andre kommuner og forsyningsselskaber.

Betonen er brugt både funktionelt og æstetisk, som det eneste gennemgående materiale til såvel tekniske som rekreative formål. Samme krav til formbarhed, anvendelse og funktionalitet vil et andet materiale end beton ikke kunne opfylde – det er således brugt til stier, broer, trapper, trædesten, støttemure, tekniske installationer, afløb mv.

sØnæs er et bæredygtigt projekt, fordi betonen har løst en klimaudfordring på en måde, som andre materialer ikke ville kunne. Det er samtidig en holdbar og langsigtet multifunktionel løsning, som vil kunne holde i mange år med minimal vedligeholdelse.

sØnæs viser, hvordan Viborg Kommune og Energi Viborg Vand i fællesskab har løst de tekniske udfordringer med skybrud over jorden og samtidig har tænkt klimatilpasning sammen med udviklingen af en stor rekreativ park. sØnæs giver således både borgerne en rekreativ, social og økonomisk merværdi.

Den økonomiske merværdi af sØnæs, der er et VANDPLUS-projekt, er i forhold til en traditionel klimaløsning over jorden beskrevet i VANDPLUS-regnskabet. De samlede udgifter til projektet var på i alt 28,4 mio. kr. Energi Viborg Vand har fået for 8,8 mio. kr. teknisk værdi fx rør og pumper og for 8,1 mio. kr. rekreativ og teknisk værdi i form af fx støbning, beplantning og gravearbejde. Mens hele Viborg Kommunes investering alene er af rekreativ værdi fx faciliteter som pavilloner og parkinventar.

Fakta om sØnæs

Bygherre: Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S
Arkitekt/landskabsarkitekt: Møller og Grønborg A/S
Rådgivende ingeniør: Orbicon
Entreprenør: Svend E. Madsen A/S
Areal: 10 hektar
Anlægssum: 28,4 mio. kr.
Udført: 2015
Regnvandsvolumen: 48.000 kubikmeter

Foto: Carsten Ingemann

Foto: Carsten Ingemann

Foto: Carsten Ingemann

Foto: Carsten Ingemann

Foto: Carsten Ingemann

Foto: Carsten Ingemann

Foto: Carsten Ingemann