Klimasikring

Få inspiration til gode og holdbare klimaløsninger.

I disse år oplever vi flere og flere skybrud, og dem kan vi forvente endnu flere af i fremtiden. For at dæmme op for de store vandmasser er kommuner og forsyningsselskaber i hele landet nødt til at etablere klimasikringsløsninger i byerne og kystsikring i havnebyerne.

Klimaløsninger i beton er oplagte. Faktisk er beton uomgængeligt til de fleste klimaprojekter – om det handler om rør, permeable belægninger, tekniske løsninger eller rekreativ merværdi.

Vidensdeling på tværs af kommunegrænserne og landegrænser er kommet mere og mere i fokus. Dansk Beton vil derfor gerne udbrede de gode og holdbare løsninger, der findes, til inspiration for kommuner og forsyningsselskaber.

Cases

Lindevangsparken

Klimatilpasningsprojekt på Frederiksberg.

Højvandsmuren - Le Mur

Kystsikring i Lemvig.

Albertslund kanalområde

Renovering af en eksisterende vandkanal og forbedret vandafledning har klimasikret Albertslund bymidte.

SØnæs Klimapark

sØnæs er en klimapark uden for Viborg, hvor Viborg Kommune og Energi Viborg Vand i fællesskab har løst de tekniske udfordringer med skybrud over jorden.

Betonsten beskytter mod kloakvand i kældre

Med de rette betonsten bliver monsterregn til grundvand uden at overbelaste kloaksystemet.

Helenevej

Danmarks første villavej, der kan optage regnvandet fra selv kraftige skybrud, ligger på Frederiksberg.

Sankt Annæ Plads

Pladsens midterareal er sænket, og regnvand ledes nu effektivt ud i havnen.

DANVA Vandhuset

Danva Vandhuset i Skanderborg vandt Bæredygtig Beton Prisen 2011 for sin unikke brug af beton, der rummer miljørigtige løsninger til håndtering af regnvand.

Koncerthuset ved fængslet i Horsens

Tidligere risikerede man at møde store vandmasser på koncertpladsen ved Fængslet i Horsens.

Sluseanlægget i Vejle

Klimaforandringerne har sat skub i klimasikringen i Vejle by.

Klimasikring i Fredericia C

Klimaændringer og havvandstigninger kan virke fareturende for en lille kystby som Fredericia.

Klimatilpasning Kokkedal

I Fredensborg Kommune har en ny klimatilpasning været med til at binde Kokkedal bydel sammen og skabe merværdi for borgerne.

Østerbrotunnelen

Klimasikring har længe stået på dagsorden landet over, og nu er turen kommet til Østerbro, hvor en regnvands-tunnel skal forhindre oversvømmelser.

Nørreport Station

Nørreport har været gennem en grundig renovering og fået nyt og moderne look.

SEB Bank og Pension

SEB’s to domiciler bindes sammen af et landskabeligt terræn med hvid beton, træer, græsser, bregner og mos.

Struer By og Havn

Midt i et vigtigt knudepunkt i Struer er der skabt et multifunktionelt klimaprojekt, der binder byen tættere sammen ved at kombinerer stormflodssikring og et nyt byrum.