08.11.18 PI Nyheder

Optimér din innovation med crowdsourcing

PI SUMMIT 2018 havde i år fokus på, hvordan procesvirksomheder kan bruge blandt andet crowdsourcing til at sikre fremtiden og der var stor interesse for emnet.

Hvorfor er crowdsourcing relevant?
For at kunne manøvrere i en verden, hvor øget teknologisk hastighed og større transparens presser eksisterende processer og innovationsformer, er der behov for konstant udvikling og nytænkning.

Gennem crowdsourcing kan du sikre din virksomhed global adgang til viden, kompetencer og arbejdskraft, og derigennem optimere jeres innovationsprocesser, forbedre kvaliteten af innovationen, eller give mere fleksibilitet i forhold til skiftende markedsbehov. Derfor er det som virksomhed i dag alfa omega at forstå, hvordan man håndterer brugen af åben innovation, herunder brugen af crowdsourcing-metoder. Dette uanset om I er en lille-, mellemstor- eller stor virksomhed.

Dét jeg finder inspirerende ved crowdsourcing, er de uendelige muligheder af input til alle typer udfordringer, som vi møder som procesvirksomhed. Det er helt klart noget, som jeg vil bruge i fremtidige projekter. Line Søderberg Degn, projektingeniør i Praxair Danmark A/S

Forskning i crowdsourcing har vist, at de bedste idéer og løsninger ofte kommer fra personer, hvis kernekompetencer ligger et andet sted. Det vil sige, at den person i verden, der kan have den helt rigtige løsning til din udfordring, kan komme fra en helt anden industri eller branche. Crowdsourcing som metode giver derfor dig mulighed for at finde den mest optimale løsning på din problemstilling!
Flere og flere virksomheder transformerer deres forretning fra klassiske organisations- og ledelsesformer til netværk hvor viden, idéer, kompetencer og løsninger ikke kun kommer indefra, men fra en række af eksterne interessenter.

 

Her er 3 virksomheder som bruger crowdsourcing

Enemærke & Petersen

den danske entreprenørvirksomhed brugte crowdsourcing i en idékonkurrence om upcycling af brugte byggematerialer. Dette resulterede i over 50 konkrete løsningsforslag, herunder genbrug af tagmaterialer til cykel-, affalds- og opbevaringsskure samt en energivenlig klimaflise.
Der var præmier til de bedste løsninger på hhv. kr. 10.000, 20.000 og 30.000,- samt mulighed for videreudvikling sin idé.

Carlsberg

brugte crowdsourcing til at udvikle bæredygtige løsninger med forslag som mikro-alger til rensning af spildevand, magnetiske kapsler og spiselig emballage.

Goldcorp

den canadiske guldminevirksomhed fandt signifikante guldreserver og optimerede deres søgningsproces med ca. 3 år ved at bruge crowdsourcing som metode.

Hvordan kommer jeg i gang?
For at komme godt i gang med crowdsourcing, skal I som virksomhed igennem en proces, der starter med at definere jeres udfordring. Derefter udvikles og lanceres crowdsourcing-kampagnen, hvorefter I finder den/de bedste løsninger. Nedenfor finder du en 7-trins proces udviklet af Danish Crowdsourcing med de trin I skal igennem for at sikre et succesfuldt resultat. Der er mange faktorer at forholde sig til undervejs, som motivationsfaktorer, kommunikationsstrategi, valg af platform/software, IP-rettigheder og evaluering af løsningsforslag. Det er derfor vigtigt at sikre, at I har de rette interne og eksterne ressourcer til at udvikle og facilitere forløbet. Det er ofte en god idé at starte med en mindre problemstilling, der kan fungere som et pilotprojekt, hvor I kan teste metoden af.

7 trin fra Danish Crowdsourcing

Dorte Ibsen

Dorte Ibsen

Chefkonsulent