14.01.20 PI Nyheder

Formandens nytårskur 2020

Kære medlemmer af PI

2019 har været et travlt år i Procesindustrien. Vi har fortsat vores strategiske arbejde, og det begynder vi nu at kunne se resultater af.

Vi startede året med at mødes med Miljøstyrelsen. Gennem det arbejde, der foregår i udvalgene, fik vi etableret en tættere dialog og et bedre samarbejde mellem Miljøstyrelsen og PI. Det skal udvalgene have stor ros for.

På uddannelsesfronten er vi kommet langt. Vi er kommet meget tættere på DTU kemiteknik, der uddanner ingeniører og er en vigtig samarbejdspartner for procesindustrien. PI har sammen med DTU kemiteknik udarbejdet en liste over samarbejdsmuligheder for medlemsvirksomhederne. Dette er et godt eksempel på, at stakeholder landskabet er blevet styrket gennem udvalgsarbejdet i 2019.

Bestyrelsen skal have en stor tak, for deres engagement i at få dagsordnerne til at lykkedes og for deres indspil til udfordringer på miljø-, kvalificeret arbejdskraft- og energiområdet. Bestyrelsen har taget ejerskab over de områder, der er væsentlige for virksomheder, der har 24/7 produktion.

PI Summit 2019 var en stor succes. Her kom 24/7 produktion for alvor på lystavlen for os alle. Gennem virkelige cases blev hverdagsudfordringerne, for virksomheder, der driver produktion 24/7, præsenteret. Fokuspunkterne var ny klimalov, bæredygtighed, kvalificeret arbejdskraft, ledelse og motivation. 100% af de der svarede på tilfredshedsundersøgelsen, var enten tilfredse, eller meget tilfredse med Summit 2019. Det er vi stolte af. Jeg vil derfor takke holdet bag PI Summit og de medlemmer, der stillede sig op og delte deres faglige viden.   

Vi har taget hul på et nyt punkt i vores kommunikations strategi: Det er rekruttering. Vi har allerede fået nye medlemmer, med nye kapaciteter, som gør vores udvalg stærkere.

Når jeg ser frem mod nye spændende begivenheder i 2020. Ser jeg blandt andet overenskomstforhandlinger 2020, hvor jeg sidder med ved forhandlingsbordet. Derudover, er der i 2020 fokus på klimapartnerskaberne, der skal hjælpe til at finde løsninger på klimaudfordringerne. De danske virksomheder står med en stor udfordring i relation til det kommende 70% CO2-reduktionsmål for 2030 sammenlignet med CO2-udledningen i 1990. Virksomhederne skal bidrage, men det skal ske under hensynstagen til deres konkurrenceevne. Regeringen har lanceret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet, hvor PI virksomheder er stærkt repræsenteret i det, der vedrører den energitunge industri. I det nye år, vil vi høre bud på, hvilke løsninger virksomheder og regeringen kommer frem til i fællesskab.  

24/7 virksomheder med små og store procesanlæg i Danmark, har brug for faglært arbejdskraft for at kunne opretholde produktionen og konkurrere med udenlandske virksomheder. Ifølge vores beskæftigelses analyse, er PI den industri der har den højeste gennemsnitsalder blandt medarbejdere. Skal denne statistik brydes, er arbejdet med kvalificeret arbejdskraft fortsat vigtigt og nødvendigt. Jeg glæder mig over, at der var startet 105 nye procesoperatørlærlinge i 2019. Og med DM i SKILLS 2020 kan flere unge få en smagsprøve på vores industri. Der er stor opbakning fra medlemmer, både med deres sponsorater og deres tilstedeværelse. Det skal I have tak for.

Netop nu, er verden er urolig på mange fronter, der kan udfordre konkurrencekraften: Brexit, uroen i Mellemøsten osv. Det kan få konsekvenser for væksten, og derfor er vi på vagt. Jeg vil derfor afslutningsvis opfordre alle PI medlemmer til at stå sammen, for sammen, gør vi vores dagsorden stærkere. Mener I, at PI mangler særligt fokus på forhold for virksomheder med 24/7/365 produktion, inviterer jeg til, at I kontakter mig.   

Tak for i år. Vi ses til PI Summit 2020, den 7. oktober.

Jeg vil gerne ønske dig og din familie et rigtigt godt nytår.  ­

 

Relateret indhold