14.04.20 PI Nyheder

Klimapartnerskab for energitung industri: Biogas og CO2-fangst er løsningen!

Regeringens klimapartnerskab for energitung industri fremlægger i en rapport deres forslag til indsatsområder for at nå målet om 70 pct. CO2-reduktion.

I november 2019 nedsatte Regeringen 13 klimapartnerskaber, der havde til formål at bidrage med tiltag til at nå 70 pct. CO2-reduktion. Klimapartnerskaberne har arbejdet intensivt på at udvikle konkrete forslag til regeringen om, hvilke indsatser, som kan bidrage til at nå målet, om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Ønsket er, at gøre Danmark til et foregangsland for resten af verden.

Formanden for klimapartnerskabet for energitung industri er Michael Lundgaard Thomsen, Direktør for Aalborg Portland, der også sidder i bestyrelsen i Procesindustrien. PI’s bestyrelsesformand Jesper Thomassen, administrerende direktør for Nordic Sugar samt bestyrelsesmedlemmerne Kasper Damsø, direktør for Strøjer Tegn og Kim Hedegaard, direktør for Haldor Topsøe, sidder med i næstformandsskabet i klimapartnerskabet, og har bidraget med kompetente input og politiske anbefalinger. Procesindustrien er derfor stærkt repræsenteret i klimapartnerskabet for energitung industri.

Jesper Thomassen, Administrerende direktør for Nordic Sugar og formand for Procesindustrien, udtaler:

”Klimaudfordringen er global, og med vores bidrag til at nå løsningen, kan Danmark blive foregangsland for at nå EU's mål om at være klimaneutralt inden 2050. I klimapartnerskabet for energitung industri er vi kommet frem til, at løsningen er, at den energitunge industri selv leverer de 30 pct. (1,6 mio. tons) CO2-reduktion, og derefter skal biogas og CO2 fangst kunne reduceres med de resterende 40 pct.” 

Den energi tunge industri erkender, at de er en del af udfordringen, men samtidig er den også en del af løsningen. Forslagene, som du kan læse her, føres videre til en konkret klimahandleplan, der skal bidrage til at løse klimaudfordringen i Danmark såvel som globalt. Samtidig skal de sikre et stærkt erhvervsliv, flere danske arbejdspladser og et mere velstående samfund.

Xenia Justiniano
Skrevet af:

Xenia Justiniano

Relateret indhold