05.05.20 PI Nyheder

Spil dig selv i stilling til en billigere investering

I forbindelse med den nye EU-taksonomi aftale, må Procesindustriens medlemmer være særligt opmærksomme på bæredygtig investeringer, når de vil tiltrække investorer til deres 24/7-produktion. Få overblikket over hvad EU betegner som bæredygtig investering her.

Med den grønne omstilling vil der være stigende efterspørgsel på finansiering til grønne investeringer. Derfor har EU udarbejdet lovgivning om bæredygtig finansiering.
I december 2019 indgik EU-Parlamentet og EU-Rådet en politisk aftale om et nyt klassifikationssystem for bæredygtig finansieringsaktiviteter, den såkaldte taksonomi.
Torben Brændgaard, administrerende direktør for Dansk Salt A/S, forklarer:

”Taksonomien bestemmer, både hvad virksomheder og finansielle aktører kan indregne som grønne investeringer i fremtidige bæredygtige projekter. Dermed vil der også være en effekt på industrivirksomheders fremtidige mulighed for at tiltrække grøn finansiering.”

EU har udarbejdet en liste over økonomiske bæredygtig aktiviteter, den såkaldte ”grønne liste”. En aktivitet kan optages på den grønne liste, hvis investeringen retter sig mod klimareduktion, klimatilpasning, bæredygtighed i forhold til vandressourcer, overgang til cirkulær økonomi, forureningsbekæmpelse samt biodiversitet- og økosystemer.

For at kvalificere sig til den grønne liste skal de økonomiske aktiviteter leve op til fire krav:
1. Aktiviteterne skal bidrage væsentligt til mindst én af seks miljømæssige formål
2. Aktiviteterne må ikke forringe de seks opstillede miljøkriterier i betydelig grad
3. Aktiviteterne skal leve op til robuste og videnskabeligt baserede tekniske screening-kriterier
4. Aktiviteterne skal opfylde minimums krav i forhold til sociale aspekter.

Jesper Thomassen, administrerende direktør for Nordic Sugar, pointerer:

”Taksonomien opstiller kriterier for, hvad der kan beskrives som en bæredygtig økonomisk aktivitet. Min bekymring går på, at udformningen af taksonomien kan betyde, at nogle af forretningsaktiviteterne hos nogle af vores PI medlemmer ikke kan klassificeres som grønne aktiviteter. Det kan muligvis gøre det sværere for visse virksomheder at få adgang til finansiering”.

Du kan læse mere om taksonomien her.

Xenia Justiniano
Skrevet af:

Xenia Justiniano