13.10.21 TMI Nyheder

SKI annullerer og genudbyder møbeludbuddet 03.13

SKI annullerer udbuddet, da der ikke er nok tilbud, som kan leve op til aftalens beskrevne krav. En ny aftale forventes at kunne træde i kraft i august 2022

SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) har valgt at annullere og genudbyde møbeludbuddet 03.13. Det skyldes, at SKI har gennemgået de indkomne tilbud og må konstatere, at der ikke er tilstrækkeligt med konditionsmæssige tilbud til at skabe den rette konkurrencen og en kommercielt attraktiv aftale. Det er anden gang, at udbuddet annulleres og genudbydes. Første gang var i marts 2021, hvor konkrete krav i aftalen skulle justeres.

03.13 Møbler genudbydes nu som et udbud med forhandling. Det betyder, at SKI får mulighed for at give tilbudsgiverne konkret feedback på deres tilbud gennem udbudsprocessen, inden det endelige tilbud afleveres. SKI er klar over, at det i første omgang kan gøre udbudsprocessen mere krævende, men det er forventningen, at forhandlingsprocessen vil sikre konditionsmæssige tilbud og dermed højne konkurrencen.

TMI og DI har fulgt processen med udbuddet nøje. Undervejs har TMI været i tæt dialog med de involverede virksomheder og sammen med DI lagt pres på SKI.

”Vi er ærgerlige og uforstående overfor, at udbuddet er endt med at blive annulleret og genudbudt hele to gange. Det er ikke i orden, at de tilbudsgivende virksomheder skal udsættes for en proces, hvor de blandt andet i perioder helt har været frataget muligheden for at planlægge deres ressourcer og medarbejdernes tid. Det er en kritik, vi klart har givet udtryk for hos SKI ad flere omgange,” siger Didde Rishøj, chefkonsulent og fungerende chef i Træ- og Møbelindustrien. Hun fortsætter:

”Udbuddet har allerede kostet dyrt både økonomisk og menneskeligt i virksomhederne, og vi forventer nu, at SKI sikrer, at virksomhederne kommer igennem den kommende proces med færrest mulige ressourcer og med kortest mulige tidsforbrug.”

Det tilrettede udbudsmateriale offentliggøres ultimo november, og SKI arbejder henimod, at aftalen kan træde i kraft medio august 2022.

Læs mere

Læs mere om detaljerne hos SKI

Didde Rishøj

Didde Rishøj

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3776
  • Mobil +45 3091 9269
  • E-mail diri@di.dk

Relateret indhold