Miljøsektionen i Dansk Byggeri

Miljøsektionens formål er at samle og koordinere den erhvervspolitiske indsats inden for miljøserviceområdet for virksomheder, der beskæftiger sig med fast og flydende affald samt restproduktioner og genvindings-/genbrugsaktiviteter.

Miljøsektionen søger at medvirke til en samfundsmæssig optimal løsning på affaldsproblemet, herunder at fremme den mest hensigtsmæssige håndtering/behandling af restprodukter, affald og forurenet jord.

Patrick Adam Lytken Zaubitz

Patrick Adam Lytken Zaubitz

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3947
  • Mobil +45 2462 9862
  • Send e-mail