01.09.23 DI Digital Nyheder

Cibicom

Månedens medlem hos DI Digital i september er: Cibicom!

Vi byder en ny måned velkommen, og det gør vi selvfølgelig med en kåring af et DI Digital medlem - mød Cibicom! 

DI Digital har snakket med CEO i Cibicom, Michael Meister, om, hvad der optager Cibicom netop nu samt hvilke muligheder og udfordringer de har i vente de kommende år. 

CEO, Cibicom, Michael Meister

Hvem er cibicom

Cibicom Gruppen består af fire virksomheder: Infrastruktur, kommunikations- og televirksomheden Cibicom A/S; Sense Solutions som udvikler og leverer IoT-løsninger; Telpartner i Danmark og Sverige, som er specialist i design og drift af indendørs kommunikationsløsninger, herunder distribuerede antennesystemer (DAS); og servicevirksomheden Cibicom Services, der udfører installation og serviceopgaver for blandt andet teleoperatører i Norden samt producerer og rejser tilhørende master til mobiltelefoni.

Cibicom Gruppen beskæftiger 160 medarbejdere og havde i 2022 en omsætning på over 500 millioner kroner. Læs mere her.

Hvad optager jer netop nu?

Det gør medarbejdertrivsel, ikke bare nu, men altid. Vi har netop fået resultatet af vores halvårlige trivselsundersøgelse, som heldigvis igen ligger på et meget højt niveau. De friske tilbagemeldinger optager os alle lige nu, og i ledelsen er det et kontinuerligt, højt prioriteret fixpunkt. Vi er en videns- og servicevirksomhed, og hele vores succesgrundlag hviler på råstoffet – dem vi er. Hvis vi som medarbejdere og organisation ikke fungerer i dagligdagen, fungerer intet. Så går en del af det digitale Danmark i stå.

Vi er ’trusted partner’ for en lang række virksomheder og organisationer i Danmark, som er afhængige af vores løsninger, drift og services. Det gælder lige fra vores landsdækkende net af sendemaster, som sikrer, at du og jeg kan se tv og høre radio, til vores fibernet, datacentre, IoT-løsninger og indendørs kommunikationsløsninger. Vi er fx medvirkende til, at du kan bruge din mobil i metroen og indendørs på mange arbejdspladser, vi sørger for, at dine virksomhedsdata opbevares sikkert og altid er tilgængelige i vores datacentre, og at både virksomheder og sundheds- og plejesektoren kan arbejde smartere i kraft af IoT, for blot at nævne nogle eksempler.

Det er et stort ansvar, som kun vokser i takt med digitaliseringen af samfundet. Det stiller krav til vores medarbejdere og vores kompetencer, og til vores infrastruktur som skal kunne håndtere datamængderne, der jo vokser med raketfart som følge af udviklingen. Derfor har vi bl.a. lige åbnet vores fjerde datacenter.

Udstyr serviceres i en Cibicom mast

Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Den digitale udvikling udgør et kæmpe potentiale. Digitaliseringen skaber et fortsat behov for infrastruktur, opbevaring og distribution af data, hvilket er kernen i Cibicom.

Teknologisk er IoT et område, vi har meget store forventninger til. I løbet af de næste 5-10 år vil proppen for alvor gå af IoT-flasken. Det gælder både i erhvervslivet og i det offentlige, hvor ikke mindst pleje- og sundhedssektoren slås med personalemangel og ressourceudfordringer. Allerede nu anvendes IoT på en række plejehjem og hospitaler til at arbejde smartere, og den udvikling vil blot accelerere. Teknologien til at udnytte data er komplekst og ligger langt uden for kerneopgaven i de fleste virksomheder og organisationer, ikke blot i pleje- og sundhedssektoren, men mange andre steder. Her ser jeg en stor mulighed for os i at hjælpe med at fjerne kompleksiteten og sikre optimalt udbytte af de nye teknologier. Samtalen går meget på AI (Artificial Intelligence) i disse dage. Også hér er infrastrukturen og tilvejebringelse af data et afgørende element, hvor vi i Cibicom har en vigtig rolle at spille. Også når vi taler kritisk infrastruktur.

Endelig er der det faktum, at vi alle efterhånden har en mobiltelefon tatoveret i hånden og forventer, og at den fungerer konstant overalt til både samtale og mange andre formål. Men det gør den ikke automatisk. Mobilsignalerne møder fx modstand under jorden, i parkeringskældre, på sygehuse og i meget nybyggeri, ligesom de højere hastigheder på 5G gør det sværere for signalerne at trænge ind i bygningerne, hvor 80 procent af al mobilbrug faktisk foregår. Derfor oplever vi en voksende efterspørgsel efter indendørs kommunikationsløsninger, og vi forventer at det vil tage til i styrke i de kommende år.

Cibicoms datacenter i Søsterhøj ved Aarhus

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Især to områder har min opmærksomhed. Det ene er hele datasikkerhedsaspektet. Det er et område, hvor der løbende lovgives og indføres direktiver mv. for at sikre, at de data, vi i stigende grad læner os op ad i enhver henseende, bruges som tiltænkt og beskyttes ordentligt. Det er rigtig godt, at man fra øverste sted har fokus på det, for vi ser jo gang på gang, hvordan data kan udnyttes forkert. Men det tilfører naturligvis også et ekstra lag kompleksitet til vores og vores kunders forretninger, som vi løbende skal finde ud af at løse på en måde, så vi bevarer fleksibiliteten og forbliver lette at lave forretning med, som vi er kendt for

Det andet område, vi konstant er optaget af, er vores organisation. Hvordan sikrer vi, at vi har de rette medarbejdere og den rette kultur også i fremtiden? Vi har en opgave i løbende at udvikle og transformere os, så vi er på omgangshøjde med en verden, der udvikler sig hurtigere og hurtigere. At opnå den rette diversitet i alder og kompetencer er både en ambition og en ledelsesmæssig udfordring.

Er der et særligt spændende produkt eller tjeneste, som kendetegner jer som virksomhed?

Vi vil gerne slå et slag for at bruge serviceleverandører. Mange virksomheder bruger kræfter på at drive hele den digitale infrastruktur in-house. Man kan spare både tid og ressourcer ved at lægge hele eller dele af opgaven hos en ekstern leverandør med speciale på området. Eller have et samarbejde med os, som jo kun har dette som kerneopgave. For hver dag, der går, øges datamængderne og kompleksiteten, og man risikerer både at fejle på opgaven og at gå glip af værdiskabelse, hvis man insisterer på at drive sin egen infrastruktur, uanset om det er et datacenter eller design og drift af diverse kommunikationsnetværk.

Relateret indhold