17.01.23 DI Digital Nyheder

Kommunerne er klar: Smarte byer kan effektivisere driften

Ny DI-analyse viser, at der er stor vilje i de danske kommuner til at bruge ny teknologi og digitalisering til at effektivisere driften – det skaber store potentialer for danske virksomheders smart city løsninger.

En rundspørge fra DI viser, at 9 ud af 10 kommunaldirektører vurderer, at der fortsat er mulighed for at optimere driften i kommunerne – særligt gennem øget brug af digitalisering og ny teknologi, der bl.a. kan frigøre arbejdskraft til de centrale velfærdsopgaver.

97% af kommunaldirektørerne er også parate til at tage nye teknologi og digitalisering i brug for at drive kommunerne mere effektivt.

Kommunal vilje skaber potentiale for virksomheder

At kommunaldirektører er parate til at tage ny teknologi i brug skaber et mulighedsrum for tech-industrien, som står i kø for at levere mange flere avancerede smart city løsninger med stort effektiviseringspotentiale.Et godt eksempel er virksomheden Cibicom, som har hjulpet Lemvig Kommune med at installere 1000 sensorer på offentlige parkeringsarbejdspladser. Sensorerne registrerer om der holder en bil parkeret, og hvor længe den har holdt der. Løsningen skaber grundlag for bedre byplanlægning og har reduceret mængden af unødvendig kørsel og CO2-udledning i byen. En tydelig energibesparelse kombineret med mindre forurening.

Et andet godt eksempel er Telia, som har hjulpet Aabenraa kommune med at gøre brug af teledata til at analysere, hvordan borgerne i landdistrikterne orienterer sig. Er det mod hovedbyen Aabenraa eller er det fx mod de større byer i nabokommunerne?  Med indsigten har det været muligt for Aabenraa Kommune at kunne målrette trafiktiltag, der understøtter den kortlagte transportadfærd. Telia har også hjulet Egedal Kommune med at undersøge, hvordan infrastrukturen i en ny bydel skulle planlægges. Det har de gjort gennem teledata ved at se på, hvordan folk i de nærliggende områder bevæger sig i dag, hvilket gjorde det muligt at udpege infrastrukturtiltag til at håndtere den fremtidige udvikling.   

Virksomhederne er klar med løsningerne, og udover at gøre kommunerne mere effektive, så har de digitale smart city løsninger også en anden fordel. De medvirker også til den grønne omstilling. Løsningerne kan nemlig hjælpe kommunerne med at vide, hvornår skraldespande skal tømmes via. en sensor, og gennem digitalt drevet ejendomsservice kan kommunerne optimerer deres energiforbrug.

Omstilling sker ikke af sig selv – vi har brug for en omstillingspulje

Erfaringen fra den private sektor er desværre, at selv om den digitale transformation kan fremme effektiviteten, bundlinjen og den grønne omstilling, så sker transformationen ikke af sig selv.

Tal fra Danmarks Statistik viser en positiv men behersket udvikling i forhold til anvendelse af de avancerede digitale tjenester i danske virksomheder. Der er derfor behov for at gøre noget mere for at hjælpe transformationen på vej.

DI foreslår en omstillingspulje til dansk erhvervsliv i forhold til at fremme omstillingen hurtigere. Det samme gør sig også gældende på det offentlige område. Når kommunaldirektørerne nu tydeligt viser, at de har forstået potentialet med teknologien, så er det jo alene et spørgsmål om at komme i gang. Første step er, at vi skal have analyseret, hvordan vi kan fremme udbredelsen af Smart City hos danske kommuner.

Fra DI stiller vi os meget gerne til rådighed for at hjælpe processen på vej. Emnet passer perfekt ind i den nye regerings tanker om Velfærd 2.0 hvor reformer skal udvikle og fremtidssikre Danmark. Her identificerer regeringen selv digitalisering, som en vigtig styrkeposition, der skal bruges til at skabe værdi i både den offentlige og private sektor.

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Fagleder, Telepolitik

  • Direkte +45 3377 4808
  • Mobil +45 2437 0173
  • E-mail mokr@di.dk

Relateret indhold