22.11.23 DI Digital Nyheder

DI-analyse: Kvinder fravælger stadig IT-uddannelser

Selvom der er stor efterspørgsel efter IT-kompetencer i erhvervslivet, er der kun få kvinder, som vælger en it-uddannelse. Det viser en ny analyse fra Dansk Industri.

Ifølge analysen er andelen af kvinder blandt de optagne på de videregående IT-uddannelser steget svagt fra 2019 til 2023. I 2019 udgjorde kvinder 27 pct. blandt de optagne, hvilket året efter var steget til 29 pct. I 2023 var andelen 33 pct. Det er selvfølgelig positivt, at vi ser en stigende andel, men udviklingen går simpelthen for langsomt.

Grib tidligt ind
Hvis vi gerne vil være proaktive og ændre kønsskævheden på it-uddannelserne, er vi nødt til at gribe tidligt ind og både vække og fastholde interessen for de tekniske og naturvidenskabelige fag hos de unge piger.

Regeringen har for nyligt foreslået at indføre teknologiforståelse som valgfag i folkeskolens udskoling og som faglighed i andre fag.  Selvom det er en god start frygter vi i DI, at det kun er dem, som allerede er interesseret, der vælger faget til. Og det vil typisk være drengene.

- Alle elever har brug for at blive klædt på med værktøjer, kritisk sans og forståelse for teknologiens muligheder og faldgruber. Hvis man udelukkende tilbyder teknologiforståelse som valgfag i udskolingen er det alene de i forvejen særligt interesserede, der bliver klædt på, og så er vi lige vidt i et samfund, der i disse år undergår massive forandringer som følge af digitalisering – forandringer, der berør os alle, siger Camille Ley Valentin, branchedirektør, DI Digital.

Derudover viser studier, at interessen for STEM-fag (herunder it) er lige stor for drenge og piger indtil 11-15-årsalderen. Herefter falder pigernes interesse drastisk, og når interessen først er forsvundet, er den meget svær at genfinde. Derfor tror vi ikke på, at et valgfag i udskolingen er nok.

Erhvervslivets svanesang om IT-specialister
I 2022 havde 63 pct., der forsøgte at rekruttere it-specialister, oplevet vanskeligheder med at rekruttere dem, og ser man alene på IT-virksomhederne er det hele 79 pct., der har rekrutteringsvanskeligheder. Det er den højeste andel i perioden 2014-2022, som der findes tal for.

DI’s nye analyse viser, at Danmark også ligger lavt i forhold til mange af vores nabolande, når det gælder andelen af STEM-uddannede (herunder it) blandt alle dimittender fra videregående uddannelser. I 2021 var andelen 24 pct. i Danmark, mens den var 28 pct. i både Finland og Sverige, og hele 35 pct. i Tyskland.

Vi skal derfor tiltrække en endnu større talentmasse, hvori kvinder også er bedre repræsenteret, hvis vi fortsat skal være med i det internationale digitaliseringskapløb. Det er ikke noget, vi løser natten over, men det starter med, at vi vækker og fastholder pigernes interesse med obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen.

Diversitet skaber perspektiv
Der er store gevinster ved at øge kønsbalancen på it-uddannelserne, da det vil skabe en større rekrutterings- og talentpulje – ikke blot for it-branchen, men for alle brancher. Foruden det store hul i markedet for IT-specialister, som en forøget interesse kan fylde, vil det også tilføre nye perspektiver til de fremtidige teknologiske løsninger.

For uden diversitet i branchen risikerer vi at udelade vigtige aspekter og værdisæt i de teknologiske løsninger, vi udvikler. En tech-branche med et markant undertal af kvinder er, så at sige, en branche med for mange blinde vinkler.

Med teknologiforståelse som obligatorisk fag kan vi lære børn, at teknologi også handler om at udfolde sig kreativt og løse konkrete problemer, og dermed skabe interesse for it hos flere, og – frem for alt – flere piger.

Nutidens og fremtidens teknologier er således med til at forme vores demokrati, samfund og tilværelse. Derfor må udviklingen af de teknologiske løsninger ikke være forbeholdt mænd.

Relateret indhold